Podjetja, s katerimi sodelujemo

Podjetje in sedež:

 • Altel PCB d.o.o., Cikava 40a, 1290 Grosuplje
 • Belimed d.o.o., Taborska cesta 38 E, 1290 Grosuplje
 • ELCOM d.o.o., Litijska cesta 70, 1000 Ljubljana
 • Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
 • Elektro Priselac s.p., Drska 64, 8000 Novo mesto
 • Elfis d.o.o., Ragovska ulica 7a, 8000 Novo mesto
 • EMV VRŠČAJ d.o.o. ,KRPANOVA ULICA 14, 8340 ČRNOMELJ
 • Enolyse d.o.o., Valvasorjeva 33, 8250 Brežice
 • Esplanada d.o.o., Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert
 • Farmel d.o.o., Markljeva 3, 8000 Novo mesto
 • GOREC d.o.o. , Obrtniška ulica 22 , 8210 Trebnje
 • I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško
 • IKU d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
 • IMP Pumps d.o.o., Pod hrasti 28, 1218 Komenda
 • Iskra d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana
 • Iskra IP d.o.o., Vajdova ulica 71, 8333 Semič
 • Iskra Pio d.o.o., Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej
 • Kambič Laboratorijska oprema, Metliška cesta 16, 8333 Semič
 • KEKO Varicon d.o.o., Grajski trg 15, 8360 Žužemberk
 • KEKOn, Grajski trg 15, 8360 Žužemberk
 • Krka d. d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
 • L-TEK, d.o.o., Obrtna cesta 18, 8310 Šentjernej
 • Mithraeum d.o.o., Lokve 10/b, 8340 Črnomelj
 • National Instruments d.o.o.,Kosovelova 15,3000 Celje
 • Nino Dančulovič Ninoslav s.p., Vorančeva ulica 5, 8000 Novo mesto
 • Plastoform d.o.o., Šmarjeta 64, 8220 Šmarješke Toplice
 • REM d.o.o., Podjetniška ulica 10,  8210 Trebnje
 • Revoz d.d., Belokranjska c. 4, 8000 Novo mesto
 • Robomac d.o.o., Taborska cesta 38D, 1290 Grosuplje
 • SILIKO d.o.o., Brezje 10, 1356 Dobrova
 • Sistemi IN ES, Dolenji Boštanj 20E, 8294 Boštanj
 • Smithers-Oasis Adria d.o.o., Gradac 136, 8332 Gradac
 • Tanin Sevnica kemična industrija d.d., Hermanova 1, 8290 Sevnica
 • TPV d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto
 • Trac d.o.o., Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej
 • Trigo storitve d.o.o., Kandijska cesta 51, 8000 Novo mesto
 • Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje
 • Ursa d.o.o., Polhova 2, 8000 Novo mesto
 • ViD Adria d.o.o., Rakovnik 34, 8232 Šentrupert
 • Yaskawa Ristro d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica