Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Vpis tujcev

Na vpisna mesta lahko kandidirajo in se izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije:
  • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
  • državljani držav članic Evropske unije in
  • tuji državljani, ki se izobražujejo po načelu vzajemnosti ali če so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

Dodatna vpisna mesta za redni študij:
Za redni študij so lahko razpisana dodatna vpisna mesta za vpis državljanov držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti (Črna gora, BiH, Makedonija, Srbija in Kosovo), in sicer največ do treh odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program. Kandidati se lahko po zaključku drugega prijavnega roka vpišejo tudi na še prosta vpisna mesta, razpisana za vpis v redni študij, in sicer največ do šest odstotkov od števila razpisanih vpisnih mest za posamezen program.
 
Dodatna vpisna mesta za izredni študij:

Za izredni študij so lahko razpisana dodatna vpisna mesta za vpis tujcev, in sicer največ do 50 odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program.
 
Tujci so osebe, ki:
  • nimajo državljanstva Republike Slovenije,
  • niso Slovenci brez slovenskega državljanstva,
  • nimajo državljanstva drugih držav članic Evropske unije,
  • niso sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene,
  • niso državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanj po načelu vzajemnosti.

Kandidati, ki boste letos končali srednjo šolo v tujini, morate višji strokovni šoli, ki ste jo navedli pod 1. željo, poslati spričevala oziroma dokazila ter overjene prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja (Obrazec N je dostopen na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130 ). 

Kandidati, ki boste letos končali srednjo šolo v tujini in 15. marca 2024 še nimate izdanega spričevala morate posredovati dokazila ter overjene prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja (Obrazec N) najpozneje do 3. julija 2024 za prvi prijavni rok in do 30. avgusta 2024 za drugi prijavni rok.