• Bodoči študenti

Vpis sprejetih kandidatov v prvem prijavnem roku na izredni študij za študijsko leto 2019/20

....

Vpis v 1. letnik Višje strokovne šole za programe Elektronika, Informatika, Kozmetika, Lesarstvo, Logistično inženirstvo, Strojništvo, Mehatronika ter Varstvo okolja in komunala bo v torek, 20. avgusta 2019, ob 16. uri, v N1_2 (novi trakt), na Šolskem centru Novo mesto.

Kandidati morate na vpis prinesti:
  • izpolnjen osebni list študenta s sliko (obrazec v prilogi),
  • izpolnjen in podpisan obrazec Izjava študenta (soglasje za obdelavo in uporabo osebnih podatkov – obrazec v prilogi),
  • potrdilo o plačilu vpisnine ali potrjeno izjavo, da je plačnik šolnine podjetje (v prilogi),
  • številko osebnega računa,
  • številko polsovnega računa podjetja (v primeru, da je plačnik šolnine podjetje).

Plačilo vpisnine (1. onrok šolnine) oziroma celotne šolnine lahko izvršite na blagajni Šolskega centra Novo mesto (vsak dan od 7.00 do 14.30 ure) ali po priloženi položnici, na račun številka: 0110-0603-0703-433, do ponedeljka, 19. avgusta 2019.


Obvestilo o pričetku izobraževanja in urnik bosta objavljena na spletni strani Višje strokovne šole v drugi polovici septembra 2019.