Razpis za študijsko leto 2020/21 ter prijavno sprejemni postopek

...
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je 31. 1. 2020 objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020_2021 .pdf. Hkrati z razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove.
Za študijsko leto 2020/2021  je MIZŠ razpisalo prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje skupaj 46 višjih strokovnih šol: 28 javnih in 18 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Za izobraževanje je v študijskem letu 2020/2021 razpisanih 32 različnih študijskih  programov. V primerjavi s prejšnjim študijskim letom je za študente višjih šol ponujenih manj vpisnih mest: skupaj 11.664. Za redne študente je v javnih in šolah s koncesijo razpisanih 4.135, za izredne pa 3.465 vpisnih mest. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4.064 vpisnih mest.

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:
  • Prvi prijavni rok bo potekal od 12. februarja do 18. marca 2020.

  • Drugi prijavni rok pa od 24. avgusta do 31. avgusta 2020.


Informativni dnevi bodo potekali v petek, 14. februarja, in v soboto, 15. februarja 2020. VABILO

Podrobnejše informacije in statistične podatke glede razpisa za vpis (objavilo MIZŠ) najdete tukaj: Razpis_za_vpis_visje_podatki_2020_21.doc. Besedilo razpisa je objavljeno na spletišču MIZŠ v okviru teme Vpis v višje strokovne šole ter Višješolske prijavne službe. Več o vpisnem postopku je objavljeno tudi na spletišču Skupnosti višjih strokovnih šol, in sicer na TEJ POVEZAVI.

POMEMBNI DATUMI


Na višjih strokovnih šolah bodo INFORMATIVNI DNEVI potekali v petek, 14. februarja 2020, in v soboto, 15. februarja 2020.
Višje strokovne šole bodo do 15. junija 2020 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 20. avgusta 2020.
Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 21. avgusta 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.
Višje strokovne šole bodo do 10. septembra 2020 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2020.


Vpis 22 765x1024