Razpis za študijsko leto 2019/20 ter prijavno sprejemni postopek

...
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo 1. februarja 2019 objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2019/2020.
Hkrati z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Na voljo je na spletni strani našega ministrstva: www.mizs.gov.si in spletni strani Višješolske prijavne službe: http://www.vss-ce.com/vps

Prijave na razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:
  • Prvi prijavni rok: od 12. februarja do 18. marca 2019
  • Drugi prijavni rok: od 26. avgusta. do 30. avgusta 2019

Pomembni datumi:

  • Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 15. februarja 2019 in v soboto, 16. februarja 2019.
  • Višje strokovne šole bodo do 14. junija 2019 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
  • Višješolska prijavna služba bo do 19. julija 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
  • Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 21. avgusta 2019.
  • Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 23. avgusta 2019 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.
  • Višje strokovne šole bodo do 10. septembra 2019 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
  • Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
  • Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2019.