Postopek prijave za študijsko leto 2020/21

Pogoji za vpis

 V prvi letnik se lahko vpiše:
  • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključni izpit oz. diplomo pred letom 2002),
  • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter ima tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Prijava in vpis

Postopek prijave za redni in izredni študij določa Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020_2021 .pdf. Kandidati za vpis se prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://vps.vss-ce.com/VPS/.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga s priporočeno pošiljko pošljite na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Natančna navodila za prijavo si lahko ogledate v priloženi datoteki Kako se prijavim v Višjo strokovno šolo (KAKO SE PRIJAVIM V VSS.pdf).

Prijavna roka

  • 1. prijavni rok: od 12. februarja 2020 do 18. marca 2020; prijava je podaljšana do 9. aprila 2020

  • 2. prijavni rok: od 24. avgusta 2020 do 31. avgusta 2020

Sprejeti kandidati boste pisno obveščeni o datumu vpisa.

Kandidati za izredni študij se na še prosta vpisna mesta lahko vpišete tudi po drugem prijavnem roku v referatu za študentske zadeve do 30. oktobra 2020.

Informacije za študente o vpisu 20_21_redni študij.pdf


Obvestilo za kandidate rednega študija, ki boste srednješolsko izobraževanje zaključili v jesenskem roku:
Za vpis na višješolske programe se morate obvezno prijaviti v drugem prijavnem roku, tudi če na dan prijave še ne boste seznanjeni z rezultati poklicne ali splošne mature.
V spletni prijavi označite, da srednješolski program še zaključujete.