Postopek prijave za študijsko leto 2019/20

POGOJI ZA VPIS

 V prvi letnik se lahko vpiše:
  • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključni izpit oz. diplomo pred letom 2002),
  • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter ima tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

PRIJAVA IN VPIS

Postopek prijave za redni in izredni študij določa Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2019/2020 (Razpis_VSŠ_2019_20.pdf). Kandidati za vpis se prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://vps.vss-ce.com/VPS/.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga s priporočeno pošiljko pošljite na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Natančna navodila za prijavo si lahko ogledate v priloženi datoteki Kako se prijavim v Višjo strokovno šolo (KAKO SE PRIJAVIM V VSS.pdf).

Prijavna roka:

  • 1.prijavni rok: od 12. februarja 2019 do 18. marca 2019
  • 2.prijavni rok: od 26. avgusta 2019 do 30. avgusta 2019

Sprejeti kandidati boste pisno obveščeni o datumu vpisa.

Kandidati za izredni študij se na še prosta vpisna mesta lahko vpišete tudi po drugem prijavnem roku v referatu za študentske zadeve do 30. oktobra 2019.

 

Informacije za študente za študijsko leto 2019/20:

Drugi prijavni rok

Obvestilo za kandidate rednega študija, ki boste srednješolsko izobraževanje zaključili v jesenskem roku:
Za vpis na višješolske programe se morate obvezno prijaviti v drugem prijavnem roku, tudi če na dan prijave še ne boste seznanjeni z rezultati poklicne ali splošne mature.
V spletni prijavi označite, da srednješolski program še zaključujete.