Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Logistično inženirstvo

Jelena Antič, inž. logistike

Vpis na študij logističnega inženirstva sem izbrala zato, ker sem prepoznala izjemno pomembnost in vseprisotnost logistike v sodobnem svetu, želela sem poglobiti znanje in razumevanje tega področja. Logistika predstavlja ključni dejavnik v uspešnem poslovanju podjetij, saj omogoča učinkovito upravljanje z viri, optimizacijo procesov ter zagotavlja nemoten pretok blaga in informacij. Na svoji izobraževalni poti sem pridobila številne veščine in znanja, ki so ključna za uspešno delovanje v logistični industriji. K študiju me je pritegnila raznolikost področij, s katerimi sem se srečala. Spoznala sem širok spekter logističnih konceptov, kot so načrtovanje in optimizacija dobavnih verig, upravljanje zalog, transport in distribucija, uporaba informacijskih tehnologij v logistiki ter vzdrževanje in popravila. Vse te teme so me navdušile, saj sem spoznala, da logistika vključuje tako teoretično kot praktično plat, kar omogoča dinamično delo in stalno učenje novih pristopov in tehnologij. Poleg tega sem med študijem razvila sposobnost analitičnega razmišljanja in problematičnega reševanja. S pomočjo matematičnih modelov sem se naučila ocenjevati stroške, načrtovati poti in optimizirati procese, kar mi omogoča učinkovito reševanje izzivov v logističnem okolju. Prav tako sem pridobila sposobnost uporabe informacijskih tehnologij in programske opreme, ki se uporablja v logistiki, kar mi omogoča avtomatizacijo in izboljšanje operativnih procesov. Pridobila sem tudi pomembne spretnosti na področju komunikacije in vodenja. Pri študiju logističnega inženirstva smo pogosto sodelovali v skupinah, kar je okrepilo moje sposobnosti timskega dela, vodenja in reševanja konfliktov. Te veščine so ključne pri upravljanju logističnih operacij, saj je sodelovanje med različnimi deležniki pogosto potrebno za doseganje uspešnih rezultatov.

1 LOG Jelena Antić


Edin Čaušević, inž. logistike

Študij na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto mi je omogočil pridobitev veliko novih izkušenj, novega znanja in strokovnih kompetenc s področja logistike. Spoznal in seznanil sem se z aktualnimi zakonitostmi, predvsem z  organizacijskimi, tehničnimi in tehnološkimi pristopi pri reševanju logističnih problemov sodobnega časa.

Hkrati sem bil tako usposobljen samostojno nadgrajevati pridobljene veščine  ter pridobivati ustrezna znanja in licence za nadaljnje pristope priprave poslovnega načrta. Čas študija je minil hitro in nepozabno. S profesorji, ki so mi bili ob strani, me bodrili in spodbujali, smo vzpostavili tople kolegialne vezi, ki se odražajo še dandanes v sodelovanju na raznih področjih. Med slušatelji in predavatelji se spletejo trdne vezi, ki ne zapadejo v pozabo.
Študij mi je zagotovil veliko znanja in oblikoval trdno podlago za nadaljevanje študija na Visoki šoli za Logistični menedžment. Z odličnim predzadnjem sem visoko šolo zaključil v rekordnem času z visoko zaključno oceno študija. Študij logistike mi je omogočil pridobitev znanj in kompetenc za dejavnost šole voženj, ki jo danes uspešno izvajam v lastni avtošoli PODGURC.


1 LOG Edin Čavšević

Aleš Ulčnik, inž. logistike

Sem Aleš Ulčnik, bivši študent na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto, smer Logistično inženirstvo, zaposlen v družinskem transportnem podjetju, v katerem sem ukvarjamo s transportom vseh vrst blaga, logistiko in skladiščenjem. Za omenjeno smer izobraževanja sem se odločil, ker me je študij obogatil z dodatnim znanjem, ki ga uporabljam še danes pri opravljanju svojega poklica. Prednost šolanja na Višji strokovni šoli vidim predvsem v zanimivih vsebinah, ki ponujajo ogromno znanja, ki nam pride prav ali pri nadaljnjem šolanju ali pri opravljanju svojega poklica. Osebno mi je veliko pomenilo, da so predavanja potekala v sproščenem delovnem okolju s prijaznimi predavatelji in drugimi kolegi, ki imajo ogromno strokovnega in praktičnega znanja. Izbira programa Logistično inženirstvo mi je dala vse, kar potrebujem, da vse to pridobljeno znanje danes uspešno vključujem in uporabljam pri svojem delu.  

1 LOG Ulčič   1