Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Lesarstvo

Matic Trampte, inž. lesarstva

Študenti programa lesarstva se udeležujemo strokovnih predavanj, obiskujemo lokalno in mednarodno industrijo in se udeležujemo strokovnih ekskurzij. Te imajo izjemno pomembno vlogo pri izobraževanju študentov lesarstva iz več razlogov, prvi pa je praktični pogled v industrijo: večkratne strokovne ekskurzije omogočajo študentom neposreden stik z delovnim okoljem in procesi v lesni industriji. Študentje lahko opazujemo in se učimo o dejanskih postopkih obdelave lesa, proizvodnji lesnih izdelkov ter uporabi napredne opreme in tehnologije. Ta praktičen vpogled nam omogoča boljše razumevanje teorije, ki jo pridobimo v učilnici/predavalnici ter povezavo med teorijo in prakso. Pridobivamo dodatna znanja in izkušnje, ki jih ne moremo pridobiti samo v učilnici. Med ekskurzijami imamo priložnost spoznati različne dele lesne industrije, kot so proizvodnja pohištva, lesni konstrukcijski elementi, obrtniška dela itd. in se seznanimo s sodobnimi tehnologijami, materiali in trendi v industriji ter se tako obogatimo z novimi informacijami, ki jih lahko nadgradimo in uporabljamo pri svojem nadaljnjem študiju ter prihodnji karieri. Izpostavil bi tudi, da strokovne ekskurzije ponujajo priložnost za vzpostavljanje stikov s predstavniki podjetij in strokovnjaki v industriji lesarstva. Med ekskurzijami se lahko srečamo s pomembnimi strokovnjaki v panogi, navežemo stike, postavljamo vprašanja ter se pogovarjamo o svojih interesih in karierah. To mreženje nam omogoča razširjanje njihovega profesionalnega kroga, pridobivanje koristnih informacij, mentorstvo ter morebitne prihodnje zaposlitvene priložnosti.

1 LES Matic Tramte 2

Jaka Kobe, inž. lesarstva

Poudaril bi specializirano znanje, ki ga ponujajo na programu lesarstvo. Ta je zasnovan na visoki strokovnosti, ki jo zagotavljajo izkušeni predavatelji, zagotavlja obsežno znanje ter praktične veščine, potrebne za uspešno delovanje v lesni industrij. Pridobil sem specializiranega znanja o lesu, lesnih materialih, obdelavi in zaščiti lesa. Podrobno smo se spoznali z različnimi vrstami lesa, njihovimi lastnostmi, obdelovalnimi postopki, uporabo sodobne opreme, računalniškimi programi in tehnologijami v lesarstvu. Menim, da ta strokovnost omogoča postati kompetenten strokovnjak na področju lesarstva, kar omogoča različne možnosti zaposlitve in kariero v tem sektorju. V skladu s sodobnimi izzivi in industrijskimi zahtevami smo se naučili vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvladati vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruirati lesne proizvode, organizirati ter voditi podjetja Usposobljen sem za sodelovanje v vodstvenih in raziskovalno-razvojnih ekipah za gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi ter za sodelovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov.


1 LES Jaka Kobe jpg

Gal Žvab, inž. lesarstva

Znanje, ki sem ga pridobil na Višji strokovni šoli, mi je odprlo vrata v lesarski panogi. Med študijem sem zelo užival, saj je bil program praktično naravnan in me je spodbujal k samostojnemu delu. S pomočjo tega sem spoznaval nove koncepte, razvijal svoje sposobnosti ter razširjal svoj spekter znanja. Pridobljeno znanje iz smeri računalniškega konstruiranja (AvtoCad, Megatishler) in CAD-programiranja ima pomembno uporabnost, kar predstavlja  pomembno prednost pri iskanju zaposlitve v različnih podjetjih. Megatishler je programska oprema za načrtovanje in obdelavo lesa ter avtomatizacijo proizvodnje. Naučil sem se načrtovati in modelirati izdelke iz lesa na računalniku. S pomočjo programa smo lahko  ustvarili natančne 3D-modele in risbe ter izvedeli simulacije, kar omogoča boljšo predstavo o končnem izdelku. To je ključno za razvoj in oblikovanje novih izdelkov v lesarski industriji. Program avtomatično izračuna najučinkovitejši način razreza plošč in trakov lesa, kar pripomore k zmanjšanju odpadkov in izboljšanju izrabe materiala. To je še posebej pomembno v industriji, kjer je učinkovito upravljanje z viri ključnega pomena. Dandanes se veliko govori o vse bolj avtomatizirani industrij in Megatishler omogoča avtomatizacijo proizvodnih procesov v lesarski industriji. Poudarek je bil dan na nadzor in upravljanje strojev, ki izvajajo razrez, obdelavo in montažo lesnih izdelkov. To povečuje produktivnost, natančnost in zmanjšuje potrebo po ročnem delu. Avtomatizacija je ključni trend v sodobni industriji, saj omogoča hitrejšo proizvodnjo in zmanjšuje možnost napak. Ta znanja se lahko odlično izkoristijo tudi pri nadaljnjem delu v panogi. Tesna povezanost med posameznimi moduli programa in njihova dejanska uporabnost v praksi je odražala kvaliteto študijskega programa, kar je bilo ključno pri moji odločitvi za vpis v ta program. In do zdaj svoje odločitve nisem obžaloval.

1 LES Gal Žvab


Aleš Jarković, inž. lesarstva

Za to smer izobraževanja sem se odločil iz razloga pridobitve dodatnega znanja s področja lesarstva, da bi s tem nadgradil svoje srednješolsko zanje. Drugi vidik vpisa pa je doprinos lesnemu gospodarstvu. Zavedati se moramo, da svet postaja vse bolj tehnološko razvit, kar zahteva bolj učen kader za opravljanje in rokovanje z njim. Še bolj kot tehnologija pa je vrednost v dragoceni surovini, ki je les in je material naše prihodnosti tako v pohištvu kot tudi v gradbeništvu. V času študija sem pridobil veščine, ki odlikujejo dobrega inženirja. Predvsem sem dobil znanja is področja komunikacije, vodenja proizvodnje, nadzora kakovosti, risanja načrtov in pisanja dokumentacije ter računalniške pismenosti na programih Excel, MegaCAD … Zahvaljujoč opravljanju prakse pri delodajalcih, ki traja 3 mesece letno, sem svoje zanje in veščine lahko uporabil ter jih tudi nadgradil z izkušnjami, ki sem jih dobil med prakso. S tem sem bil pripravljen na delovno okolje.

1 LES Aleš Jarkovič