• Študij

Vpis v višji letnik v študijskem letu 2019/20

Spodaj objavljeni dokumenti so namenjeni že vpisanim študentom za vpis v študijsko leto 2019/20 (napredovanje, ponavljanje, ponovni vpis za osebe brez statusa).

Izjava o plačilu šolnine je namenjena izrednim študentom, ki jim šolnino plača podjetje. Izpolnjeno izjavo s strani podjetja pošljite v referat za študentske zadeve.
Obrazec za javljanje sprememb je namenjen študentom, ki so od zadnjega vpisali spremenili osebne podatke.


Za več informacij pokličite v Referat za študentske zadeve na tel. št. 07/393-21-82.

Redni študij:


Izredni študij: