Urnik in koledar

Urniki

Do urnikov študenti dostopajo preko spletne strani Višje strokovne šole.

Študijski koledar

Študijski koledar za študijsko leto 2019/2020 je pripravljen ob upoštevanju 48. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04, 100/13) in Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS, št. 71/09).