Volitve članov Študentskega sveta

Volitve članov Študentskega sveta in predstavnikov študentov v Svetu zavoda Šolskega centra Novo mesto

7. novembra 2018 bodo potekale ponovne volitve treh članov Študentskega sveta Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole in dveh predstavnikov študentov v Svet zavoda Šolskega centra Novo mesto. Glasovanje bo potekalo tajno v prostorih referata za študentske zadeve od 11.00 do 16.30.
Kandidati (vsi študenti Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole, ki imajo na dan glasovanja status študenta) lahko svojo kandidaturo za člana Študentskega sveta Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole ali/in za predstavnika študentov v Svet zavoda Šolskega centra Novo mesto vložijo v času od 24. do 29. oktobra 2018 v referatu za študentske zadeve ali na e-mail naslov #EM#6264706d65776266266b6f67694d7d6c3d7f7f3d677c#EM#. Kandidatura se vloži s podpisanim soglasjem za kandidaturo.

Sklep o razpisu volitev za člane ŠS_2018_2019.pdf