Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Strokovna ekskurzija študentov VOK-a 2018

Strokovna ekskurzija je potekala 29. in 30. 03. 2018.

Odpravil smo se na dvodnevno ekskurzijo, v kateri smo obiskali Zavod za gozdove Brežice, Regijski park Kozjansko, Skupno občinsko upravo za Spodnje Podravje, Mariborski vodovod in Terme 3000.
Prvi dan smo se odpravili na pot iz Novega mesta v smer Brežice, kjer smo imeli naš prvi postanek in se sprehodili po gozdu Pišec. Potekala je predstavitev gozda s strani delavca iz Zavoda za gozdove. Pojasnil nam je kako se označujejo drevesa, pokazal nam je različne gozdarske karte.
VOK eks 2018 1

VOK eks 2018 2
Nadaljevali smo po poti proti Podsredi, kjer smo si ogledali Kozjanski regijski park. Sledila je predstavitev parka, izvedeli smo veliko novega o njegovi zgodovini, o njegovi bogati kulturni dediščini in o dejavnostih, ki še dan danes potekajo. Večji del Kozjanskega parka izpolnjuje kriterije za posebno območje varstva SPA (Special protected area) v okviru Nature 2000- z namenom varovanja ogroženih vrst ptic. V Kozjanskem parku so našteli 120 vrst ptic. Glavna znamenitost ptičje favne je kolonija čebelarjev - redkih živopisnih ptic, ki priletijo k nam gnezdit iz Afrike. Populacija koscev je ena zadnjih v subpanonskem delu Slovenije.
VOK eks 2018 3
V občini Kozje smo obiskali tudi rastlinsko čistilno napravo. Namenjena je čiščenju komunalne odpadne vode do 50 oseb (upravne stavbe, gostinskega objekta in enodružinske hiše) ter se razteza na površini 124 m2.
VOK eks 2018 4

VOK eks 2018 5
V parku veliko pozornost posvečajo tudi metuljem. Najbolj pomembno je, da so prvič na Slovenskem opazili travniško veščo, ki prav tako sodijo med metulje, z imenom Euchromius cellea. Od 3600 vrst metuljev, ki jih poznamo v Sloveniji je le 179 dnevnih, 37 je ogroženih, 26 vrst pa zavarovanih.V parku so našli 1020 različnih vrst metuljev, večina od njih so nočni letalci, nekaj pa je tudi strupenih vrst. Potekala je zelo zanimiva in poučna predstavitev metuljev in njihovega pomena za naše okolje.
VOK eks 2018 6

VOK eks 2018 7
V Ptuju je sledil naš zadnji postanek prvega dneva ekskurzije. V mestu imajo skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju. Tam je tudi potekala predstavitev občine, sledila pa je zadnja točka prvega dne, to je bil voden ogled mesta in predstavitev gradu ter zgodovine samega mesta.
VOK eks 2018 8

VOK eks 2018 9

VOK eks 2018 10

Drugi dan smo se v zgodnjih urah odpravili v Mariborski vodovod, kjer smo videli njihov sistem delovanja. Izvedeli smo kako črpajo vodo, kakšne črpalke uporabljajo in kako to vodo pripravijo za izpust v vodovodni sistem.
VOK eks 2018 11

VOK eks 2018 12

V drugem dnevu je bila glavna tema voda, zato smo obiskali tudi Moravske toplice oz. Terme 3000. Toplice so se pričele razvijati po letu 1960, ko so pri iskanju nafte na globini 1175 do 1467 m naleteli na termo mineralno vodo s temperaturo 75 0C. Najtoplejša termalna voda v Sloveniji je v terapevtske namene ohlajena na 36 do 38 °C in opredeljena kot natrijevokloridna, hidrokarbonatna, kisla, železova precej karbonizirana mineralna voda.
Ogledali smo si vrtine, filtracijo vode in strojniški del bazenskih kompleksov. Velika posebnost je tako imenovana črna voda, ki je najbolj priljubljena med obiskovalci.
VOK eks 2018 13

VOK eks 2018 14

VOK eks 2018 15