Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Strokovna ekskurzija študentov VOK-a

...

V dneh 30. novembra in 1. decembra 2017  je bila organizirana strokovna ekskurzija za študente 1. in 2. letnika programa Varstvo okolja in komunala. Organiziran je bil ogled podjetij in ustanov, ki s svojo dejavnostjo pokrivajo področja študijskega programa Varstvo okolja in komunala.
Program ekskurzije se je pričel z obiskom podjetja Melamin v Kočevju, nadaljeval v Andoteha Ribnica in Fibram Sodražice ter se prvega dne zaključil na Cerkniškem jezeru.
Drugi dan so sledili ogled Aqaruima Piranu, voden obhod Škocjanskega zatoka in predavanja na Inštitiutu za raziskovanje Krasa v Postojni.
Med samo ekskurzijo smo videli in slišali veliko novega, nadgradili teorijo iz študija in si dodatno razširili naša obzorja in znanja.
Prav tako pa smo se udeleženci v prostem času še bolj povezali med sabo in navezali nove stike s študenti drugega letnika.
Po prvem dnevu strokovnega dela ekskurzije so nam 2. letniki pripravili pestro in zabavno brucovanje.

Melamin d.d., Kočevje

V Evropi so znani kot soliden in konkurenčen dobavitelj smol za papirno in gradbeno industrijo ter impregniranih dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo. V svetu so vse bolj razpoznavni s produkti za lakarsko in gumarsko industrijo. Hkrati pa imajo jasno začrtano vizijo varstva okolja, kar med drugimi dokazujejo tudi lastna čistilna naprava za odpadne vode, kondenzacijko postrojenje, čiščenje odpadnega zraka in energetsko učinkovita sodobna kotlovnica.
VOK str eks 2017

VOK str eks 2017 2

Andotehna d.o.o., Ribnica

Je je družinsko podjetje, zavezano k nesporni kvaliteti lastnih proizvodov in storitev. Kot eno prvih podjetij v Evropi so leta 1979 pričeli izvajati analizo hidravličnih razmer v vodovodnih sistemih ter uspešno locirali in sanirali okvare s ciljem zmanjševanja vodnih izgub. Od samega začetka sodelujejo tudi pri testiranju in razvoju novih tehnologij na tem področju, pri čemer tesno sodelujejo z nekaterimi vodilnimi svetovnimi proizvajalci merilne tehnike.
Med drugim so poznan tudi po lastni proizvodnji patentiranih reparaturnih cevnih objemk.
VOK str eks 2017 3

VOK str eks 2017 4

Fibram Group

Trenutno je Skupina FIBRAN eden pomembnejših proizvajalcev toplotnih izolacij v Evropi.
Svoje izdelke trži v več kot 40 državah v Evropi in po svetu. Pomemben del mednarodne skupine je tudi proizvodnja in razvoj v Sodražici. Ogledali smo si sodobno proizvodnjo, laboratorij in poslušali zanimiva predavanja o toplotni zaščiti zgradb.
VOK str eks 2017 5

VOK str eks 2017 6

Cerkniško Jezero

Cerkniško jezero je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Vsako leto se pojavi na kraškem polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško planoto in Slivnico na drugi strani. S presihajočim Cerkniškim jezerom je že od nekdaj povezan tudi človek. Generacije domačinov so nenazadnje sooblikovale značilno krajino na vlažnih tleh jezerske kotanje in z vzdrževanjem poplavnih travnikov še danes zagotavljajo življenjski prostor ogroženim rastlinam in živalim.
Mehanizem pojavljanja in izginjanja jezera nazorno prikaže natančna maketa jezera, življenje in naravo ob jezeru v preteklosti in sedanjosti pa smo spoznali s pomočjo multimedijske predstavitve.
VOK str eks 2017 7

VOK str eks 2017 8

Aquarium Piran

Piranski akvarij deluje v prostorih stavbe Ville Piranesi, kjer gojijo morske živali, ne samo z območja Slovenije ampak tudi z drugih delov sveta. Ima več bazenov, ki so v glavnem osvetljeni z umetno svetlobo, ponekod pa skozi okna preseva tudi naravna. Skupna prostornina vode v bazenih je 60.000 l.
VOK str eks 2017 9

VOK str eks 2017 10

Škocjanski zatok

Škocijanki zatok se nahaja v bližini Kopra. Je največje polsano močvirje v Sloveniji in ima velik ekološki pomen. Površina je 122 hektarjev in je v lastništvu Republike Slovenije.
Po sladkovodnem delu zatoka je speljana 2km dolga krožna učna pot, na kateri je večje število opazovalnic. V škocjanskem zatoku smo v vodenem ogledu opazovali in doživeli  veliko pestrost rastlinskih in živalskih vrst, še pred tem pa smo spoznali nastanek in zgodovino parka.
VOK str eks 2017 11

VOK str eks 2017 12

VOK str eks 2017 13

Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna

Zadnja točka ekskurzije je bila v Postojni, kjer smo obiskali Inštitut za raziskovanje krasa. Potekala je predstavitev samega Inštituta, krasa na območju Slovenije in potek raziskovanja slovenskega krasa.
Inštitut je bil ustanovlje leta 1947. Danes je eden vodilnih v svetu. Sestavljen je iz študijske knjižnice, kemijskega in geološkega laboratorija ter opremo za terensko raziskovanje in učilnico, skupino raziskovalcev pa sestavljajo: geografi, geologi, biologi, kemiki in fiziki.
VOK str eks 2017 14

VOK str eks 2017 15