Terenske vaje za študente VOK-a na Komunali Novo mesto

...

V okviru izobraževanja na Višji strokovni šoli smo pri predmetu Gospodarjenje z odpadki opravljali našo prvo terensko vajo, ki je potekala na Komunali Novo mesto.
Vaja je bila organizirana v petek, 17. 11. 2017. Ob 13.00 uri smo se študenti 1. letnika Varstva okolja in komunale zbrali pred vhodom Komunale Novo mesto. Spremljal nas je naš profesor in mentor Jani Zore.
Potek dela in obratovanje komunale nam je predstavil predstavnik Komunale, mag. Emilio Murtić. Komunala Novo mesto oskrbuje mestno občino Novo mesto in primestne občine ožje regije. Poleg ravnanja z odpadki, se ukvarjajo z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda, oskrbo pitne vode, urejanjem javnih površinin, parkirišč in parkirne hiše, organizacijsko pa delo dopolnjujejo sektorji geoinformatike, tržnic in pogrebnih storitve.
Terenske vaje 1VOK 2017 18 1

Terenska vaja je bila razdeljena v dva dela. V prvem smo spoznali zbirni center za odpadke, ki je razdeljen na odprti in zaprti del. V zunanjem, odprtem delu zbirajo les, embalažo, steklo (steklenice in ravno steklo se zbirata ločeno), kovine, stiropor, mešani gradbeni material in belo tehniko. Izvedeli smo, da velik problem predstavljajo nagrobne sveče, saj jih je težko predelati. Prav tako problem predstavljajo stiropor in hladilniki, saj pri transportu zavzemajo veliko prostora. Na odprtem delu lahko občani odpadke predajo brezplačno.
V notranjem delu pa na komunali zbirajo tekstil, nevarne odpadke, pohištvo in druge vrste kosovnih odpadkov.
Terenske vaje 1VOK 2017 18 2

V drugem delu terenske vaje so nam delavci komunale postavili poligon in demonstrirali potek pobiranja zbirnih posod. Merili smo čas vožnje in praznjenja posod, oziroma normirali delovne faze.
Opravili smo smo 16 krogov merjenja. S tem smo pridobili osnovne podatke za analizo učinkovitosti.
Terenske vaje Shema kroga meritev

Terenske vaje 1VOK 2017 18 3


Terenske vaje 1VOK 2017 18 4

Komunali Novo mesto, še posebej pa mag. Emiliju Murtiču in njegovim sodelavcem se študenti 1. letnika VOK najlepše zahvaljujemo za izvedbo terenske vaje in nove koristne izkušnje.