Sedimentiranje in oskrba muljev nove tehnologije za trajnostno ravnanje z mulji, posebej mulji rek, jezer in morja

Strokovno predavanje g. Rajka Siročiča za 1. in 2. letnike VOK bo 19.12.2019...

Usmeritve h krožnemu gospodarstvu so postale vsebina večine razvojnih dokumentov držav, ekonomskih unij in organizacij. Primeri pozitivnih praks kažejo, da se spreminjanje naravnih materialnih krogov dogajajo počasi, a to mora postati naša stalnica, saj je o materialih za naš razvoj potrebno razmišljati drugače kot smo to počeli do sedaj.

IsTech tehnologija je ena od tistih, ki s svojo implementacijo dokazuje večplasnost koristi oskrbe in uporabe sedimentiranih muljev. Njeni učinki lahko bistveno spremenijo strategijo načrtovalcev na tem področju, saj je okoljska, tehnična in ekonomska korist lahko multiplikativna.