Krožno gospodarstvo kot priložnost

...

KROŽNO GOSPODARSTVO KOT PRILOŽNOST je naslov 10. Posveta Sekcije za okolje in energijo GZDBK na Otočcu.
Udeležili so se ga  naši študenti 1. letnika programa Varstva okolja in komunale.
http://www.gzdbk.si/si/koledar/?id=2936&m=5&l=2018

VOK Krozno gospodarstvo 2018 1

VOK Krozno gospodarstvo 2018 2

VOK Krozno gospodarstvo 2018 3

VOK Krozno gospodarstvo 2018 4

VOK Krozno gospodarstvo 2018 5

VOK Krozno gospodarstvo 2018 6

VOK Krozno gospodarstvo 2018 7