The effect of protective atmosphere on decarburisation of the heat-treated surface of steel

...

Predavateljica dr. Marica Prijnovič Tonkovič in diplomant višješolskega študijskega programa Strojništvo Miha Knez, zaposlen v podjetju Kovikor inženiring d. o. o., sta v reviji Materials and Geoenvironment objavila članek z naslovom The effect of protective atmosphere on decarburisation of the heat-treated surface of steel.

Izvleček
V pečeh za toplotno obdelavo se uporablja različne zaščitne atmosfere. V članku smo preiskovali vpliv za­ščitne atmosfere na kakovost površinske plasti vijaka med procesom segrevanja na temperaturo kaljenja. Za preiskavo smo izdelali preizkušance, ki so se žarili v peči z dvema različnima zaščitnima atmosferama, tj. v atmosferi endoplina in dušika. Po kaljenju in popušča­nju smo na preizkušancih izmerili trdoto in pregledali mikrostrukturo. Trdoto smo merili od površine izdelka v notranjost. Ugotovili smo, da je trdota na površini pre­izkušanega izdelka nižja v primeru uporabe zaščitne at­mosfere dušika, zaradi pojava ferita. Globina razogljiče­ne plasti v tej atmosferi sega do 70 mm, kjer na površini prevladuje mikrostruktura ferita, nato pa se z globino povečuje mešana feritno-martenzitna mikrostruktura. Globina razogljičene plasti v endoplinu je na površini minimalna in znaša 10 mm.

Ključne besede:
toplotna obdelava, zaščitna atmosfe­ra, razogljičenje, endoplin, dušik, mikrostruktura

Povezava do članka