• Obvestila
7. avgust 2019

Vpis sprejetih kandidatov v prvem prijavnem roku na redni študij za študijsko leto 2019/20

Datumi vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2019/20 (po prvem prijavnem roku)

Vpis v 1. letnik Višje strokovne šole bo potekal v predavalnici N1_2 (novi trakt), na Šolskem centru Novo mesto, po naslednjem razporedu:

Program
Vrsta študija
Datum vpisa
Ura vpisa
Elektronika
Informatika
Varstvo okolja in komunala
 redni torek, 20. avgust 2019
 11.00
Lesarstvo
Kozmetika
 redni torek, 20. avgust 2019 12.00
Strojništvo
Mehatronika
 redni torek, 20. avgust 2019 13.00

Vpis je namenjen kandidatom, ki so se prijavili v prvem prijavnem roku (do 18. marca 2019) in bili sprejeti s strani Višješolske prijavne službe.
Za tiste, ki se vpisa ne bodo udeležili na  naveden datum se smatra, da so od vpisa odstopili.

Kandidati morajo na vpis prinesti:
  • izpolnjen osebni list študenta s sliko (obrazec v prilogi),
  • izpolnjen in podpisan obrazec Izjava študenta (soglasje za obdelavo in uporabo osebnih podatkov – obrazec v prilogi),
  • osebni dokument,
  • potrdilo o plačilu vpisnih stroškov (60 €).

Vpisne stroške lahko poravnate na blagajni Šolskega centra Novo mesto ali po priloženi položnici, na račun številka: 0110-0603-0703-433, referenca 00 760305.


Obvestilo o pričetku izobraževanja in urnik bosta objavljena na spletni strani Višje strokovne šole v drugi polovici septembra.