• Obvestila
20. december 2019

Študij dela v lesarstvu ter Tvoriva v lesarstvu v realnem delovnem okolju

Višja strokovna šola, program lesarstvo, Strokovne vaje predmeta  Študij dela v lesarstvu ter Tvoriva v lesarstvu v realnem delovnem okolju.

V torek 17.december 2019 v sklopu predmetnega področja Študij dela v lesarstvu in Tvoriva v lesarstvu, Višja strokovna šola Novo mesto, pod vodstvom predavatelja Gorana Delajkovića univ. dipl. inž. ter Miodraga  Todorovića univ. dipl. inž.  In Marko Vodopivec, univ. dipl. inž.  . so študentje prvega letnika programa Lesarstvo izvedli terenske strokovne vaje v podjetju PODGORJE d.o.o.  Šentjernej. (https://www.podgorje.si)

Podjetje Podgorje d.o.o je dobitnik Dolenjsko posavske gazele za leto 2019, je nosilec zlate odličnosti od leta 2018, je eden od vodilnih proizvajalcev pohištva za vozila za prosti čas. Podjetje se intenzivno tehnološko in organizacijski spreminja skozi investicije v nove tehnologije ter posledično spreminja organizacijsko tehnološke prijeme.

Pod organizacijo in strokovnim vodstvom gospoda Rajka Zakšek dipl.inž. , smo na realni situaciji proizvodnega procesa se spoznali z metodologijo logistike proizvodnje ter organizacijsko tehnološkimi rešitvami. Spoznali smo metodologijo sledljivosti procesa proizvodnje, terminiranja in načrtovanja proizvodnih procesov Predstavili so nam realne učinke optimalizacije in racionalizacije postopkov in postopke analize dela. Na ta način so študentje skozi sodelovanja z realnim sektorjem pridobili dodano vrednost učnem procesu in razumevanju povezave teorije in praktične uporabe pridobljenega znanja. Če pridodamo da velika večina operativnega in razvojnega kadra prihaja iz vrst študentov in diplomantov Višje strokovne šole Novo mesto, programa lesarstvo, smo ponosni da smo na ta način skozi primerno strokovno sodelovanje prispevali tej zgodbi o uspehu.

Ob tej priliki zahvaljujem podjetju PODGORJE d.o.o na sodelovanju. 

Pripravil: Goran Delajković, univ. dipl. inž. les.
Novo mesto 17. 12. 2019

IMG 20191217 081942 DRO    IMG 20191217 084704 DRO    IMG 20191217 092135 DRO    IMG 20191217 095551 DRO