• Obvestila
3. januar 2020

Gospodarjenje z odpadki - druga terenska vaja - ogled CEROD-a, Center za ravnanje z odpadki Leskovec

Študenti prvega letnika programa Varstvo okolja in komunala smo se 10.12.2019, pri predmetu Gospodarjenje z odpadki, odpravili na drugo terensko vajo, in sicer na ogled CEROD-a, Center za ravnanje z odpadki Leskovec.
Center je s pomočjo evropskih sredstev zgradilo 12 občin Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. Z nastankom novih občin v letu 2007 pa so sedanje družbenice javnega podjetja CeROD d.o.o. naslednje: Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina Brežice, Občina Krško in Občina Sevnica.
Na centru nas je sprejela Vesna Vojnovič, kom.inž.. Odlagališče smo si ogledali iz vrha starega in že zaprtega odlagališča.  Območje odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec zajema slabih 14 ha površine, od tega je okoli 5,7 ha površine namenjene za odlaganje odpadkov, preostali del pa je namenjen varovalnemu pasu, preprečevanju motečih vplivov na okolico, spremljajoči infrastrukturi in načrtovani mehansko biološki predelavi odpadkov.
Zvedeli smo, da odlagališče Leskovec vključuje plato s tehtnico, bazen z izcedno in meteorno vodo, ekološki zbirni prostor za občane, prostor za skladiščenje ločeno zbranih frakcij odpadkov ter napravo za predelavo muljev Bacon. Odlagališče je na dnu zaprto s tesnjeno skledo na kateri je drenažna mreža za izcedne vode, ki se čistijo na ČN z reverzno osmozo. Plin iz telesa odlagališča se zbira z vertikalnimi plinjaki, preko plinske mreže odvede do bakle, kjer nato zgori.

Avtorja: Klavdija Franko, Lovro Urbanč 
Foto: dr. Jani Zore

DSC 0006    DSC 0007    DSC 0001