• Obvestila
7. december 2019

Dvodnevna strokovna ekskurzija študentov VOK-a in brucovanje 21. in 22. November 2019

Najprej smo si ogledali Hidroelektrarno Brežice. Gre za eno izmed šestih hidroelektrarn na spodnji Savi. Predstavili so nam njeno delovanje, kakšne monitoringe izvajajo ter kako skrbijo za biodiverziteto.

Sledil je ogled čistilne naprave Celje katere namen je očistito odpadno vodo mesta Celja ter okoliških naselij. Naprava je namenjena biološkemu čiščenju ter obsega primarno- mehansko predčiščenje, sekundarno - odstranjevanje ogljikovih spojin ter terciarno čiščenje - odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin.

Pot nas je zatem vodila v Velenje, kjer ima sedež podjetje ERICo Velenje- inštitut za ekološke raziskave, ki spada pod internacionalno podjetje Eurofins. Ukvarjajo se z analizo industrijske konoplje, odpadkov, tal in zemljin, zraka ter analizo in monitoringom vod. Za te namene imajo v svojih laboratorijh naprave za razna kemijska in fiziološka določevanja snovi, in te so nam tudi predstavili. Ogledali smo si tudi tamkajšna Šaleška jezera, ki so nastala zaradi izkopavanja lignita.
Zadnji ogled ta dan smo imeli v Pokrajinskem muzeju Celje, kjer nam je vodička predstavila Celeio - mesto Celje v času Antike. V muzeju smo si tako ogledali ostanke tedanjih prebivališč, cest, kanalov kanalizacije… Izvedeli smo tudi o zgodbi Grofov Celjskih, spoznali njihovo rodbino in kako pomembno so vplivali na zgodovino.

Za konec nas je pot iz Celja vodila v Maribor, kjer smo za prve letniki pripravili brucovanje. Program je bil sestavljen iz predstavitve prvošolcev, sledile so zabavne igre, ob koncu pa še zaprisega brucev.

Naslednji dan smo se odpravili na ogled Mariborskega vodovoda. Tam so nam povedali s kakšnimi težavami se ukvarjajo, pokazali so nam kako čistijo vodo s peščenimi filtri in kaskadnimi prelivi, pokazali so nam črpalne ter nalivne vodnjake in komandno sobo. 
Za konec smo se odpeljali še na učni poligon za samooskrbo Dole pri Poljčanah. Izvedeli smo kako s skromnimi sredstvi lahko naredimo veliko samo če pogledamo kaj vse nam nudi narava okoli nas. 

Ana Lopatič in Hana Jereb, VOK2
Foto: dr. Jani Zore

DSC 0009     DSC 0012    DSC 0022     DSC 0030     DSC 0032     DSC 0039     DSC 0045     DSC 0057     DSC 0060    DSC 0064     DSC 0069     DSC 0082     DSC 0084     DSC 0086     DSC 0087    DSC 0091