• Obvestila
17. junij 2020

Datumi vpisa rednih študnetov v 1. letnik v študijskem letu 2020/21 (po prvem prijavnem roku)

Vpis v 1. letnik Višje strokovne šole bo potekal v predavalnici N1_2 (novi trakt), na Šolskem centru Novo mesto, po naslednjem razporedu:

Program
Vrsta študija
Datum vpisa
Ura vpisa
Elektronika
Informatika
Varstvo okolja in komunala
 redni torek, 18. avgust 2020
 11.00
Lesarstvo
Kozmetika
 redni torek, 18. avgust 2020 12.00
Strojništvo
Mehatronika
 redni torek, 18. avgust 2020 13.00

Vpis je namenjen kandidatom, ki so se prijavili v prvem prijavnem roku (do 9. aprila 2020) in bili sprejeti s strani Višješolske prijavne službe.

Za tiste, ki se vpisa ne bodo udeležili na naveden datum se smatra, da so od vpisa odstopili.

Kandidati morajo na vpis prinesti:
  • izpolnjen osebni list študenta s sliko (obrazec),
  • izpolnjen in podpisan obrazec Izjava študenta (soglasje za obdelavo in uporabo osebnih podatkov – obrazec),
  • osebni dokument,
  • potrdilo o plačilu vpisnih stroškov (60,00 €).

Obrazce in položnico boste prejeli po pošti po 20. juliju 2020. Vpisne stroške lahko poravnate na blagajni Šolskega centra Novo mesto ali po priloženi položnici.


Obvestilo o pričetku izobraževanja in urnik bosta objavljena na spletni strani Višje strokovne šole v drugi polovici septembra 2020.