Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem
  • O šoli

Strokovni sodelavci v študijskem letu 2023/2024


  Priimek in ime elektronska pošta
1 mag. Abram Janez  #EM#6a606c667e2b67657a68673e4c6a636e797d3c707b78#EM#
2 dr. Balabanič Damjan  #EM#64606f69656b286569656b696d63676c50777b7d7d38637975376972#EM#
3 Balabanič Jure  #EM#6a7470662a67676b696b6b65656e4e687d707b7f3a76797a#EM#
4 Balažic Robert  #EM#726e60667671286569656b71656e4e68657461673a7464797d6a346875#EM#
5 Ban Metka  #EM#6d647668652b646666497968216363216378#EM#
6 Bašelj Sanja #EM#73606c69652b64667b6c66614c7e6d227e7c3c607d#EM# 
7 mag. Bauer Janez  #EM#6a606c667e2b64667d6c784b7f6461633e7f7767#EM#
8 Bauer Mirjam  #EM#6d68706965682865697c6f794c7e6d227e7c3c607d#EM#
9 mag. Blatnik Tomaž  #EM#746e6f627e2b646b697d6462674d7c6a7e70677f603b757875#EM#
10 Bradač Miha  #EM#6d686a622a6774666c68694b7f6e23617d3f617a#EM#
11 Brinc Barbara
#EM#62607061657767296a7b63656f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#
12 mag. Budić Dragica  #EM#647363646d6667296a7c6e626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#
13 Cizelj Matej #EM#6d6076666e2b656e726c66614c6a636e797d3c707b78#EM#
14 Cvelbar Aleš #EM#616d6770446474747b277962#EM#
15 Čadonič Matevž  #EM#6d607666727f2864696d6565656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#
16 Čurk Dejan  #EM#646468626a2b65727a624a786f2060623e627b#EM#
17 Debeljak Krištof #EM#6b736b70706a60296c6c686e60676f64507c6b7e757c7a396b70#EM#
18 mag. Delbello Karlinca #EM#616a636761686f6d696c666278636b647f6b7f76607c7d72587877726f33707a54#EM#
19 Ferbežar Tomaž  #EM#746e6f627e2b60627a6b6f716d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM#
20 mag. Ferkolj Matjaž  #EM#6d607669657f28616d7b616460674e7c733c7c7e3a667f#EM#
21 mag. Fink Grubačevič Iris  #EM#69736b702a636f6963276d79796f6f6c75677b705466753a7674346875#EM#
22 Fišter Mojca #EM#6d6e6860652b606e7b7d6f794c7e6d227e7c3c607d#EM#
23 Glavan Mitja #EM#6d687669652b616b69496d666d646221737e7f#EM#
24 Gašparovič Marko  #EM#4d6070686b2b41667b796b79637b676c50706463396765396b70#EM#
25 Gobec, Milan #EM#676e6066672b6b6e6468644b756c66607f3f717c79#EM#
26 Gorenc Andrej  #EM#616f6671616f2860677b6f656f4d7c6a7e70677f603b757875#EM#
27 Gorše Mihael  #EM#6d686a6261692860677b796e4c7e6d227e7c3c607d#EM#
28 Grubar Dejan #EM#646468626a2b61757d6b6b794c6c657d71617d657d76#EM#.com
29 Hočevar Marjan  #EM#6d607069656b286f676a6f7d6d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM#
30
Hočevar Matej #EM#6d6076666e2b6e686b6c7c6a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#
31 Hočevar Simon #EM#73686f6c6a2b646863604a6c616c67633e727d7e#EM#
32 mag. Hrovat Katja  #EM#6b607669652b6e75677f6b7f4c7e6d227e7c3c607d#EM#
33 Hudoklin Urška
#EM#75737168652b6e726c66616765634e687d707b7f3a76797a#EM#
34 Ivić Dijana   #EM#646868626a64286e7e60694b6a646a7c3d7d7d747d66627e7b6a346875#EM#
35 mag. Jakljič Samo #EM#73606f6c2a6f676c646363684c7e6d227e7c3c607d#EM#
36 Jenič Lidija #EM#6c68666a6e64286d6d6763684c6a636e797d3c707b78#EM#
37 Justinek Mateja  #EM#6d6076666e64286d7d7a7e626268654f63723f7d793b657e#EM#
38 mag. Kamin Matej  #EM#6d6076666e2b6d666560644b7f6e23617d3f617a#EM#
39 Kodila Franc #EM#6673636d672b6d686c60666a4c6a7b6a63653c72667b7364366a73#EM#
40
Košir Bobnar Jožica  #EM#6a6e786a6764286c677a63794c7e6d227e7c3c607d#EM#
41
Kolenko Alenka #EM#6b6e6e666a6e69296965634b6b606f667c3f717c79#EM#
42 Košmerl Nuša #EM#6e7471622a6e6974656c78674c6a67627e7c3c7c6672#EM#
43 dr. Kovačič Iztok #EM#6b6e7462676c652961737e64674d696271787e3d777a7b#EM#
44 mag. Krištof Zvonka  #EM#7a776d6d6f64286c7a60797f636b4e7c733c7c7e3a667f#EM#
45 mag. Milijana Krstić #EM#6d686e69656b67363b496d666d646221737e7f#EM#
46 mag. Lah Silvo  #EM#6c606a706d697068383e4a6c616c67633e727d7e#EM#
47 Lenček Maksimilijan #EM#6d6069706d686f6b626864256068606c757a52746170656336786875796e#EM#.si
48 Longar Vinko #EM#76686c686b2b6a68666e6b794c7f6d227e7c3c607d#EM#
49 dr. Lužar Magda #EM#6c747862762b6b666f6d6b4b6b606f667c3f717c79#EM#
50 Maček Karel #EM#6b607066682b6b666b6c614b7f7d7a7c3e627b#EM#
51
Mahnič Renato  #EM#72646c62706a286a696164626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#
52 Makar Goran  #EM#676e70626a2b6b666368784b7f6e23617d3f617a#EM#
53 Marić, Dragan #EM#64736364656b286a697b6368644d696271787e3d777a7b#EM#
54 Marijan Ines #EM#696f67703d3c466065686367226e6162#EM#
55 Marjanović Darja #EM#64607069652b6b667a636b65637b676c5062713e7a78386471#EM#
56 mag. Mavrič Klenovšek Valentina #EM#76606e666a716f696927676a7a7f676c5062713e7a78386471#EM#
57 Mede Gregor  #EM#677367646b77286a6d6d6f4b7f6e23617d3f617a#EM#
58 Murtić Emilio #EM#456c6b6f6d6a284a7d7b7e626f4d65607d647c7278743b7975376972#EM#
59 mag. Medeot Marino  #EM#6d6466666b7146746166662562687a#EM#
60 dr. Muhič Mitja  #EM#6d687669652b6b726060694b7f6e23617d3f617a#EM#
61 Pavlovič Jožica  #EM#6a6e786a67642877697f66647a646d4f777c737a783b757875#EM#
62 Pešić Goran #EM#676e70626a2b76627b60694b7f6e23617d3f617a#EM#
63 Petric Jure #EM#6a7470662a7563737a60694b7f6e23617d3f617a#EM#
64 mag. Počrvina Ljubinka  #EM#6c6b77616d6b6d66267965687e7b676171516171397b7b396b70#EM#
65 Potočar Tjaša #EM#746b6370652b76687c66696a7e4d7d6c3d7f7f3d677c#EM#
66 Potočar Nikolaj #EM#6e68696c68646c2978667e646f6c7c4f63723f7d793b657e#EM#
67 dr. Prijanovič Tonkovič Marica  #EM#6d60706a676428777a60606a6262786673516170397b7b396b70#EM#
68 Pucelj Janez  #EM#6a606c662a7573646d65604b6b606f667c3f717c79#EM#
69 Pucihar Jože  #EM#6a6e78662a75736461616b794c7e6d227e7c3c607d#EM#
70 dr. Pust Monja #EM#6d6e6c69652b76727b7d4a786f2060623e627b#EM#
71 Rossi Alexia #EM#616d677b6d642875677a79624c7e6d227e7c3c607d#EM#
72 mag. Rožič Matej #EM#6d6076666e2b74687260694b7f6e23617d3f617a#EM#
73 Rudolf Marko #EM#6d6070686b2b74726c66666d4c7f6d227e7c3c607d#EM#
74 Sever Anja #EM#616f68622a7663716d7b4a786f2060623e627b#EM#
75 Simončič Drago  #EM#647363646b2b756e65666468656e4e68657461673a7464797d6a346875#EM#
76 Simončič Tomič Mateja #EM#6d6076666e642874616465656f646d21647e7f7a77556574357777356f74#EM#
77 Slapšak Tomaž #EM#746e6f627e2b756b6979796a674d7d6c3d7f7f3d677c#EM# 
78 Stopar Barbara #EM#62607061657767297b7d657b6d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM#
79 Strniša Miroslav #EM#6d68706c776967717b7d7865657e6f4f69707a7c7b3b757875#EM#
80 Škibin Matej #EM#736a6b61613734476f646b6260236d607d#EM#
81 mag. Škufca Miro  #EM#736a776567646b6e7a664a6c616c67633e727d7e#EM#
82 Štamcar Simon #EM#73686f6c6a2b75736964696a7e4d7c6a7e70677f603b757875#EM#
83 Štukelj Simon #EM#73686f6c6a2b75737d626f67664d65607d647c7278743b7975376972#EM#
84 Todorovič Miodrag #EM#6d686d67766461297c666e647e6278667351617a7b7938797d6d#EM#
85 Tomić Ivica #EM#69776b60652b72686560694b7f6e23617d3f617a#EM#
86 mag. Udovč Magdalena #EM#6d6065676569636969277f6f637b6d4f63723f7d793b657e#EM#
87 dr. Veber Mitja #EM#6d687669652b70626a6c784b7f6e23617d3f617a#EM#
88 Vene Tatjana  #EM#74607669656b67297e6c646e4c7e6d227e7c3c607d#EM#
89 Vertuš Boris #EM#626e706a772b70627a7d7f784c7e7d7b633f617a#EM#
90 Vodopivec Marko #EM#6d6070686b2b70686c667a627a686d4f66786179753b6574357777356f74#EM#
91 Vrščaj Aleksander  #EM#616d6768776468636d7b247d7e7e6d6e7a516170397b7b396b70#EM#
92 Vukojević Milenko #EM#6d686e666a6e69297e7c61646668786673516170397b7b396b70#EM#
93 Zadel Jožef #EM#6a6e78662a7f67636d654a6c616c67633e727d7e#EM# 
94 Žagar Andraž  #EM#616f6671657f287d696e6b794c6a636e797d3c707b78#EM#
95 Žnidaršič Gregor #EM#7a6f6b676577756e6b276d79696a617d2626527479747f7b367a7576#EM#