Diplomanti 2013

18. novembera 2013 je na Šolskem centru v Novem mestu potekala svečana podelitev diplom.