Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Analize potrebe delodajalcev po kadru s področja lesarstva v naslednjih treh letih

...

V aktivu lesarstvo so v študijskem letu 2020/21 pripravili projekt, ki ga je vodil Marjan Hočevar, s ciljem ugotoviti potrebe delodajalcev po kadru s področja lesarstva v naslednjih treh letih.

Izhodišče za nabor podjetij, ki so bila vključena v projekt,  je bilo sodelovanje Višje strokovne šole z njimi, še zlasti na področju izvedbe praktičnega izobraževanja. To pa predvsem zato, ker smo želeli dobiti realne odzive gospodarstva v povezavi s poznavanjem naše šole, izkušnjami, ki jih imajo z našimi študenti v okviru praktičnega izobraževanja in tudi z načinom našega dela.

Podjetja so bila izbrana še glede na regijo, kjer  ima šola sedež, to je jugovzhodna regija, ter sosedne regije, ker le-te predstavljajo naš realni cilji trg za bodoče zaposlitev naših diplomantov. Na osnovi posredovanih odgovorov podjetij po statističnih regijah, velikosti družb, poznavanjem njihove dejavnosti, načinom dela z veseljem ugotavljamo, da se je pokazala potreba po naših diplomantih: inženirjih lesarstva v vseh omenjenih regijah in ne glede na velikost podjetja. Nekoliko manjši interes je sicer pri mikro družbah oziroma pri tistih družbah, ki nimajo izrazite dodane vrednosti (lon posli)  ali pa imajo zaposleno dokaj mlado ekipo ter so tehnološko dobro opremljeni.

Na podlagi analize smo ugotovili,  da bo samo v podjetjih, ki so bila vključena v raziskavo,  število prostih mest za inženirje lesarstva naslednjih treh letih kar 62.

Tabela 1: Število podjetij po regijah in velikosti glede na potrebe po inženirjih lesarstva

Skupno število anketiranih podjetij

Število zaposlenih v podjetju

Število podjetij v regiji Jugovzhodna Slovenija

Število podjetij v Posavski regiji

Število podjetij v Osrednjeslovenski regiji

2

3 ali 4

1

 

1

6

5 do 9

2

 

4

7

10 do 19

3

1

3

3

20 do 49

2

1

 

2

50 do 99

2

 

 

2

150 do 199

2

 

 

3

250 do 499

2

1

 

1

Nad 1000

1

 

 

26

Skupaj

15

3

8

 

Iz grafa 1 je razvidno, da največji primanjkljaj po inženirjih lesarstva izkazujejo podjetja iz Jugovzhodne regije, kar je seveda logično glede na to, da ima šola v tej regiji tudi svoj sedež in da iz omenjene regije prihaja največ študentov, ki si posledično v domačem okolju poiščejo delodajalca, pri katerem opravljajo praktično izobraževanje.

Graf 1: Analiza potrebe po inženirjih lesarstva z vidika statističnih regij

Za namene raziskave smo podjetja klasificirali tudi po velikosti in na osnovi podatkov, prikazanih na grafu 2, ugotavljamo, da vsa podjetja ne glede na velikost izkazujejo primamljaj po inženirjih lesarstva. Še posebej je ta primanjkljaj izrazit pri majhnih in velikih družbah.

 


Graf 2: Potreba po zaposlitvi inženirjev lesarstva z vidika velikosti podjetja

 

Na osnovi opravljene analize z veseljem ugotavljamo, da se v okolju kaže primanjkljaj po inženirjih lesarstva Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto. Ta primanjkljaj je še posebej izrazit pri srednjih in velikih podjetij. Nekoliko manjši interes je sicer zaznati pri mikro družbah oziroma pri tistih družbah, ki nimajo izrazite dodane vrednosti (lon posli), ali pa imajo zaposleno mlado ekipo ter so tehnološko dobro opremljeni.

 

Še posebej nas veseli dejstvo, da so podjetja prepoznala pomen Višje strokovne šole kot zaupanja vredne izobraževalne inštitucije, kar se kaže v jasno izraženi potrebi po našem kadru. V raziskavo je bilo vključenih manj kot 3 % podjetij iz dejavnosti lesarstva v regijah Jugovzhodna Slovenija, Posavje in Osrednjeslovenski regiji. Ta podjetja so izkazala potrebo po 63 študentih programa lesarstvo v naslednjih treh letih, kar nam vliva dodatno spodbudo za spremljanje razvoja stroke, prenašanja znanja in spoznanj na študente ter motivacijo, da gospodarstvu še naprej zagotavljamo ustrezno usposobljen kader.