Projekt Sofinanciranje dejavnosti, potrebnih za izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2019

Naša šola je uspešno kandidirala v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije na Razpisu za vključitev višjih strokovnih šol...
Naša šola je uspešno kandidirala v okviru Skupnosti  višjih strokovnih šol Republike Slovenije na Razpisu za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije.  Projekt je sofinanciralo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Namen Razpisa za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije je sofinanciranje dejavnosti za kakovostno izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije, pri čemer karierni center na višji strokovni šoli s svojim delovanjem sistematično in celovito spodbuja karierno orientacijo višješolskih študentov. Karierna orientacija zagotavlja svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot in opravljanje praktičnega izobraževanja ter lažje vključevanje na trg dela. 

Izpolnili smo naslednje naloge:
  • vključili smo se v usposabljanje kariernih svetovalcev, ki ga je organizirala Skupnost VSŠ 30. 9. 2019 v Ljubljani;
  • predstavniki naših študentov so se udeležili usposabljanja, ki  ga 8. 10. 2019 v Ljubljani  izvedla Skupnost VSŠ;
  • diplomant naše šole Dejan Čurk je na kariernem dnevu  22. 10. 2019 na Treh kraljih na Pohorju predstavil svojo uspešno karierno pot;
  • izvedli smo karierna svetovanja študentom in pri tem preverjali uporabnost strokovnih gradiv, podlag in  drugih orodij za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere;
  • na podlagi vključitve delodajalcev in naših zaposlenih diplomantov smo na podlagi  metodologije spremljali zaposljivost naših diplomantov.

Podrobneje si o tem  lahko preberete in pogledate fotografije na povezavi: