Načrt aktivnosti svetovanja in karierne orientacije v študijskem letu 2019/20

...
  • Strokovni posvet z delodajalci na temo Sodobne tehnologije v pomoč stroki – datum izvedbe: 24. oktober 2019
  • INNOVA 2,  2019
  • Karierni dan (januar  2020) - Delodajalci se predstavijo (plenarna predavanja, študentska tržnica, hitri razgovori z delodajalci, okrogla miza na temo sodelovanja med šolo in delodajalci ...
  • Karierni dogodke (povabilo delodajalcev na šolo in obiski študentov v podjetjih)
  • Usposabljanje kariernega svetovalca - Modularno usposabljanje kariernih svetovalcev MUKS (Zavod za zaposlovanje RS)
  • Individualno svetovanje v študijskem letu 2019/20