• Novice
12. november 2020

Volitve treh članov Študentskega sveta Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto

Spoštovane študentke in študenti,
v sredo, 18. novembra 2020, bodo v času od 7.00 do 20.00 ure potekale volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto. Volitve se bodo izvedle preko aplikacije Microsoft Forms. Iz referata za študentske zadeve vam bo na dan volitev posredovana povezava na glasovanje, do katere boste dostopili z uporabniškim imenom in geslom za Microsoft Office 365.

Volitve so anonimne, dostop z uporabniškim imenom in geslom pa je zagotovilo, da bo vsak glasoval samo enkrat.

Predstavnike Študentskega sveta Višje strokovne šole volijo redni in izredni študenti, ki so v študijskem letu 2020/2021 vpisani. Za člane Študentskega sveta so izvoljeni tisti trije kandidati, ki bodo dobili največ glasov.

Študentski svet je predstavniški organ študentov in ima pet članov. Člani študentskega sveta so lahko redni in izredni študenti, ki imajo status študenta. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oziroma ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov. Predstavniki študentov sodelujejo v organih Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole, in sicer:
  • dva študenta in en diplomant v strateškem svetu,
  • dva študenta v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite volitev in oddate svoj glas.

Kristijan Windischer, Predsednik Študentskega sveta Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto

Plakat volitve v študentski svet 2020