Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem
  • Novice
9. november 2020

Volitve predstavnikov študentov v Svet zavoda Šolskega centra Novo mesto

Spoštovane študentke in študenti,
v sredo, 11. novembra 2020, bodo v času od 7.00 do 21.30 ure potekale volitve predstavnikov študentov v Svet Šolskega centra Novo mesto. Volitve se bodo izvedle preko aplikacije Microsoft Forms. Iz referata za študentske zadeve vam bo na dan volitev posredovana povezava na glasovanje, do katere boste dostopili z uporabniškim imenom in geslom za Microsoft Office 365.

Volitve so anonimne, dostop z uporabniškim imenom in geslom pa je zagotovilo, da bo vsak glasoval samo enkrat.

Predstavnike študentov Višje strokovne šole volijo redni in izredni študenti, ki so v študijskem letu 2020/2021 vpisani. Za člane Sveta Šolskega centra Novo mesto so izvoljeni tisti trije kandidati, ki bodo dobili največ glasov.

Svet Šolskega centra Novo mesto je najvišji organ upravljanja zavoda. Pristojnosti sveta so med drugim: imenuje in razrešuje direktorja in ravnatelje, sprejema program razvoja zavoda, sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki in opravlja druge naloge, določene z zakonom in sklepom.  

Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite volitev in oddate svoj glas.

Kristijan Windischer, Predsednik Študentskega sveta Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto
Mag. Stanislav Matjaž Ferkolj, prof., predsednik Sveta Šolskega centra Novo mestoPlakat volitve študentov 2020