• Novice
28. avgust 2020

Virtualna strokovna ekskurzija

V četrtek, 27. 8. 2020, ob 10. uri je s pomočjo aplikacije MS Teams potekala virtualna strokovna ekskurzija v Centru za prenos tehnologij in inovacij Instituta “Jožef Stefan”.

Predstavili so nam 3 odseke Instituta “Jožef Stefan”. . Vsakih 25 minut smo tako spoznali nov odsek, kjer so nam raziskovalci z odsekov v 20-25 minutah predstavili svoje raziskovalno področje in delo ter 10–15 minut nam namenili odgovarjanju na morebitna vprašanja.

Ogledali smo si:

Odsek za sisteme in vodenje
Dejavnosti Odseka za sisteme in vodenje obsegajo analizo, vodenje in optimizacijo različnih sistemov in procesov. V tem okviru raziskovalci raziskujejo in razvijajo (i) nove metode in algoritme za avtomatsko vodenje, (ii) razvijajo postopke in programska orodja za podporo načrtovanju in gradnji sistemov za vodenje (iii) razvijajo specialne merilne in regulacijske module in (iv) gradijo celotne računalniško podprte sisteme za vodenje in nadzor strojev, naprav, oziroma industrijskih in drugih procesov. V dvajsetih letih obstoja je odsek za domače in tuje industrijske partnerje izvedel okrog 200 projektov.

Odsek za računalniške sisteme
Odsek se ukvarja z razvojem naprednih računalniških struktur in zmogljivih algoritmov za obdelavo velikih količin podatkov ter sistemov za učinkovito interakcijo med človekom in računalnikom. Raziskovalci namenjajo pozornost tudi samopopravljivim in samoorganizirajočim sistemom, modeliranju in optimiranju kompleksnih, dinamičnih in nedeterminističnih sistemov. V okviru navedenih raziskav raziskovalci razvijajo aplikacije na področjih proizvodnje, transporta, energetike, okoljske vzdržnosti, bioinformatike, zdravja in medicine.

Odsek za tehnologije znanja in Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev
Z uporabo velikanskih aparatur raziskovalci raziskujejo najmanjše delce, iz katerih je sestavljen naš svet – elektrone, protone, kvarke itd. Raziskovalci tudi sodelujejo pri sestavljanju teh aparatur, simulirajo njihovo delovanje in analizirajo podatke, ki jih z njimi pridobijo.
Odsek se ukvarja z metodami analize podatkov, ki omogočajo odkrivanje zanimivih vzorcev in novih znanj iz podatkov. Raziskovalci razvijajo tudi sisteme za zapis, obdelavo in uporabo tako pridobljenega znanja.


Organizator:
Jožica Košir Bobnar