• Novice
26. avgust 2020

Vabilo na virtualno strokovno ekskurzijo

V četrtek, 27. 8. 2020, ob 10. uri bo s pomočjo aplikacije MS Teams potekala virtualna strokovna ekskurzija v Centru za prenos tehnologij in inovacij Instituta “Jožef Stefan”.

Predviden časovni format celotnega e-obiska, ki ga sestavlja predstavitev 3 odsekov Instituta “Jožef Stefan”, je 60 do 75 minut. Vsakih 25 minut bomo tako lahko spoznali nov odsek, kjer vam bodo raziskovalci z odsekov v 10–15 minutah predstavili svoje raziskovalno področje in delo ter 10–15 minut namenili odgovarjanju na morebitna vprašanja.

Ogled bo na povezavi IJS OBISKI in bo zajemal naslednje odseke:

Odsek za komunikacijske sisteme E6
Osnovna dejavnost odseka so raziskovanje, razvoj in načrtovanje sodobnih telekomunikacijskih omrežij ter iskanje novih postopkov za vzporedno in porazdeljeno računanje in računalniške simulacije.

Odsek za računalniške sisteme E7
Odsek se ukvarja z razvojem naprednih računalniških struktur in zmogljivih algoritmov za obdelavo velikih količin podatkov ter sistemov za učinkovito interakcijo med človekom in računalnikom. Raziskovalci namenjajo pozornost tudi samopopravljivim in samoorganizirajočim sistemom, modeliranju in optimiranju kompleksnih, dinamičnih in nedeterminističnih sistemov. V okviru navedenih raziskav raziskovalci razvijajo aplikacije na področjih proizvodnje, transporta, energetike, okoljske vzdržnosti, bioinformatike, zdravja in medicine.

Odsek za tehnologije znanja E8
Odsek se ukvarja z metodami analize podatkov, ki omogočajo odkrivanje zanimivih vzorcev in novih znanj iz podatkov. Raziskovalci razvijajo tudi sisteme za zapis, obdelavo in uporabo tako pridobljenega znanja.