• Novice
19. marec 2019

Srečanje s strokovnjaki - Definiranje strokovnjaka za pametne zgradbe

15.03.2019 je na Šolskem centru Novo mesto potekalo delovno srečanje z 12 strokovnjaki, ki delajo na področju pametnih zgradb.

Izobraževalni program delamo po meri gospodarstva in potreb po tovrstnem izobraževanju. Strokovnjaki ki delajo na področju avtomatizacije zgradb, so podali izjemno dragocene izkušnje pri prepoznavanju ključnih nalog in kompetenc iz področja pametnih zgradb, pa tudi pri znanju in veščinah, potrebnih za opravljanje dela. Srečanje je  prispevalo k zagotavljanju visoko usposobljene delovne sile za poklicno izobraževanje in usposabljanje (EQ5) iz tega področja in bo pripomoglo k dvigu konkurenčnosti in inovativnosti.
Glavni cilj našega projekta je zagotoviti novo skupno strokovno usposobljenost strokovnjakov iz področja pametnih rešitev v zgradbah, ki bo v  skladu s trenutnimi in prihodnjimi potrebami delodajalcev.