• Novice
1. februar 2019

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2019/20

V petek, 1. februarja 2019 je izšel razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2019/20, ki si ga lahko ogledate na naslednji povezavi:
Razpis_VSŠ_2019_20.pdf

Prvi prijavni rok

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 12. februarja do 18. marca 2019 elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. 

Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje. Zadnji dan za prijavo je 18. marec 2019. Upošteva se datumski žig na kuverti. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti. 

Višješolska prijavna služba bo do 19. julija 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 21. avgusta 2019.