Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem
  • Novice
20. december 2021

Obiskali smo Center za ravnanje z odpadki Dolenjske-CeROD

Pri predmetu Gospodarjenje z odpadki so redni študenti 1. letnika VOK opravili drugo terensko vajo, na CEROD-u.

Center je s pomočjo evropskih sredstev zgradilo 12 občin Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. Sedanje družbenice javnega podjetja CeROD d.o.o. so: Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Občina Brežice, Občina Krško in Občina Sevnica.

Območje odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec zajema slabih 14 ha površine, od tega je okoli 5,7 ha površine namenjene za odlaganje odpadkov, preostali del pa je namenjen varovalnemu pasu, preprečevanju motečih vplivov na okolico, spremljajoči infrastrukturi in načrtovani mehansko biološki predelavi odpadkov.

V izgradnji je objekt za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov in demontažo kosovnih odpadkov za odpadke iz 9 občin.

1   2   3   4