Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem
  • Novice
23. maj 2022

Na izboru najboljših diplomantov in mentorjev praktičnega izobraževanja v okviru Skupnosti VSŠ, smo prejeli kar tri priznanja

Višja strokovna šola Šolskega centra Novo mesto je na Izboru najboljših diplomantov in mentorjev praktičnega izobraževanja v okviru Skupnosti VSŠ prejela kar tri priznanja:
Priznanje za najboljše diplomsko delo na višjih strokovnih šolah Republike Slovenije je prejel diplomant Matija Pograjc, ki je pod mentorstvom Matevža Čadoniča in  Sandija Klinca iz podjetja ETI elektroelement d. o. o. pripravil diplomsko nalogo z naslovom Obvladovanje kakovosti izdelave pomožnih stikal.
Utemejitev:
Diplomsko delo z naslovom Obvladovanje kakovosti izdelave pomožnih stikal avtorja Matija Pograjca opisuje celotni proces izdelave omenjenega izdelka v proizvodnji. Kvaliteta izdelkov mora biti na najvišjem nivoju in se ne sme spreminjati. V ta namen uporabljamo tehnološko avtokontrolno dokumentacijo, ki zajema celotni proces izdelave izdelka. To je tudi osnova za izdelavo video navodil, ki praktično prikažejo postopek posamezne faze izdelave izdelka. Doprinos omenjene diplomske naloge za podjetje pomeni na prvem mestu zadovoljstvo kupcev, ki želijo imeti kvalitetne izdelke. Finančni učinek je težko številčno ovrednotiti, je pa zelo povezano z zmanjšanjem izmeta v proizvodnji in posledično tudi manjšim številom reklamacij s trga.

IMG 1776Priznanje za najboljšega diplomanta/diplomantko je prejel mag. Marko Rožič.

Utemejitev:
Študent Marko Rožič je po opravljenem programu tehniške gimnazije svojo študijsko pot nadaljeval na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in sicer s pridobivanjem znanja na dvopredmetnem študiju matematike in fizike. Strokovno pot je nadaljeval na področju fizike in pridobil znanstven magisterij. V želji po izpopolnitvi svojega znanja se je vpisal tudi na študij strojništva na Višji strokovni šoli, kjer je kot izjemen študent s povprečno oceno 10,00 pridobil teoretična, predvsem pa praktična znanja kot temelj za lažjo nadgradnjo znanja na terciarnem nivoju; znanstveno pot namreč nadaljuje s pridobivanjem doktorata iz strojništva. S svojim zavzetim pristopom in motiviranostjo je pozitivno vplival na ostale študente in z vključevanjem in reševanjem strokovnih problemov pripomogel k izboljšanju kakovosti učnega procesa. Med študenti je zaradi svoje pripravljenosti pomagati užival ugled in tako postal vzor odličnega študenta mnogim. Med samim izobraževalnim procesom se je že kot študent povezoval tudi s podjetniki JV Slovenije in v okviru šolskih delavnic, ki so povezovale učni proces z delodajalci, pomagal reševati strokovne konstrukcijske probleme za potrebe proizvodnih procesov. Doprinos diplomskega dela je optimalno dimenzioniranje geometrije kolesarskega okvirja, kar je privedlo do zmanjšanja mase okvirja, k čemur teži kolesarstvo, ki je v družbi aktualno, zato tudi izbira teme diplomske naloge v odnosu z aktualnim družbenim in športnim dogajanjem. Visoka stopnja odgovornosti in samoiniciativnosti ter pronicljiv pristop pri iskanju optimalnih rešitev ga določajo kot najboljšega diplomanta Višje strokovne šole.

IMG 1811 1

Priznanje za najboljšega mentorja praktičnega izobraževanja v organizaciji je prejela mag. Zvonka Krištof.
Utemeljitev:
Gospa Zvonka Krištof je bila ena izmed idejnih pobudnic nastanka prvotnega programa Kozmetika; je  soavtorica splošnega in posebnega dela študijskega programa kot tudi več katalogov znanja posameznih predmetov; prav tako je avtorica programa Praktičnega izobraževanja. S Centrom za poklicno izobraževanje je leta 2017 sodelovala pri prenovi prvotne oblike programa Kozmetika in postavila temelje za vse nadaljnje prenove višješolskih študijskih programov. Med desetletnim izvajanjem rednega in izrednega študija Kozmetike na Višji strokovni šoli ŠC NM je opravljala naloge organizatorja praktičnega izobraževanja. Vzpostavljala je stike z lastniki kozmetičnih salonov, vodji term in velnes centrov po celotni RS, saj Višja strokovna šola kot edina javna šola izvaja redno obliko programa Kozmetika. Redno vzdržuje stike s preko 100 mentorji pri delodajalcih ter skrbi, da imajo opravljeno PAI za mentorje, prav tako svetuje pri vpisu v register izvajalcev na Obrtno-podjetniški zbornici. Mentorje nenehno obvešča o novostih tako na Višji strokovni šoli kot širše. Sodelovala je pri pripravi štirih potrjenih programov s področja kozmetike za izpopolnjevanje diplomantov Višje strokovne šole. Redno vzdržuje stike s predstavniki ostalih šol, ki izvajajo bodisi višješolske programe s področja kozmetike in velnesa ali visokošolski program Kozmetike. V svoji dolgoletni praksi kot predavateljica na Višji strokovni šoli je bila mentorica kar 132 študentom. Odlikujejo jo požrtvovalnost, natančnost in zavzetost za opravljanje tako strokovnega kot pedagoškega dela. V skrbi za kakovost prenosa znanja in ob zavedanju, da je sodelovanje z delodajalci pomembno ne le za študente in šolo, ampak za celotno družbo, pomaga graditi prepoznavnost tako Višje strokovne šole kot programa Kozmetika.

IMG 1814 C1

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.
IMG 1769