• Novice
22. november 2019

Izšel je Strokovnjak 2019

Z veseljem z vami delimo novo, že tretjo številko Strokovnjaka, zbornika strokovnih prispevkov, s katerim želimo pestrost strokovnega dela naših diplomantov in njihovih mentorjev, naših strokovnih sodelavcev, deliti s širšo javnostjo. Hkrati se želimo s predstavitvijo kreativnih idej, ki so se implementirale v učinkovite spremembe delovnih procesov naših partnerjev, delodajalcev, s katerimi verno sodelujemo že več kot 20 let, ponovno potrditi kot odlična in priznana Višja strokovna šola. Šola, ki s svojo usmerjenostjo v odličnost študija našim delodajalcem zagotavlja kakovosten kader, ki se je pripravljen spoprijeti z novostmi, ki nam jih prinaša čas, v katerem živimo. Za to velikokrat ne potrebujejo akademskega znanja na strokovnem področju, temveč spretnost v iskanju informacij, spretnost kritičnega vrednotenja ter spretnost, da v timu idejo pripeljejo do rezultata in posledično inovacije. 

Z novostmi časa, v katerem živimo, se moramo soočati tudi zaposleni na Višji strokovni šoli. Nenehno moramo spremljati potrebe gospodarstva in se nanje hitro odzivati. To trenutno izvajamo na več ravneh.
S pestrostjo izobraževalnih programov, ki jih izvajamo na šoli. Le-te smo v letošnjem študijskem letu obogatili z višješolskim študijskim programom Mehatronike, ki ga izvajamo tako v redni kot izredni obliki. 
Z aktualnostjo študijskih vsebin in modulov, ki jih ponujamo študentom in se s tem prilagajamo trenutnim potrebam delodajalcev ter z njihovo pomočjo na trg dela pošiljamo v lokalnem in širšem okolju zaposljiv kader.
S programi za izpopolnjevanje pa želimo za naše diplomate poskrbeti tudi kasneje, ko so že vpeti v reševanje realnih delovnih problemov, in sicer s specifičnimi znanji, ki jih bodo njihovi delodajalci prepoznali kot potrebna za izvajanje operacij v okviru danih delovnih nalog.

Vsekakor je dobro sodelovanje višjih strokovnih šol z delodajalci ključno za uspešnost obeh deležnikov. Gre za čisto poslovno logiko: šole pridobijo informacije iz prve roke o novostih in prihajajočih trendih na področju stroke in storitev, delodajalci pa dobijo kader, karerega so sooblikovali z vizijo, da bodo v danem trenutku del njihove zgodbe o ustvarjalnosti in inovativnosti. 

Odnos je donos.

Mag. Dragica Budić, ravnateljica

Naslovnica2019

Celotno verzijo si lahko v elektronski obliki ogledate na strani https://www.sc-nm.si/vss/strokovno-delo/strokovnjak

V kolikor želite tiskan izvod Strokovnjaka 2019, nas kontaktirajte.