• Novice
6. februar 2020

Informativni dan na dislocirani enoti v Murski Soboti

Višja strokovna šola Šolskega centra Novo mesto že vrsto leto uspešno izvaja višješolski študijski program Strojništvo tudi na dislocirani enoti v Murski Soboti, in sicer na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, Šolsko naselje 12. Vabljeni na informativni dan, kjer vam bomo v spodaj navedenih terminih predstavili specifiko višješolskega študijskega programa Strojništva ter izvedbo izrednega študija.

Informativni dan bo potekal na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti, v naslednjih terminih:
  • V petek, 14. februarja 2020 ob 10.00 in 15.00 uri, ter
  • V soboto, 15. februarja 2020 ob 10.00 uri.

Lepo vabljeni.

visja sola banner v barvah sol+Murska