• Novice
2. april 2019

Analiza plač diplomantov višjih strokovnih šol za leti 2016 in 2017

Skupnost Višjih strokovnih šol načrtno zbira podatke o zaposljivosti diplomatov Višjih strokovnih šol. Zbrane podatke za leti 2016 in 2017 so objavili v spodnjem dokumentu, iz katerega je razvidno:

  • Diplomanti višjih strokovnih šol imajo različne povprečne mesečne bruto plače glede na regijo dela. 
  • Diplomanti višjih strokovnih šol imajo različne povprečne mesečne bruto plače glede na prebivališče. 
  • Diplomanti višjih strokovnih šol imajo v povprečju od 14,6 do 22,5 % višjo povprečno mesečno bruto plačo od zaposlenih s srednješolsko izobrazbo. 
  • Diplomanti višjih strokovnih šol imajo v 7 od 12 statističnih regij do 4,3 % višjo povprečno mesečno bruto plačo od diplomantov visokošolskih strokovnih programov 1. bolonjske stopnje.