Pravilnik o diplomiranju

Postopek diplomiranja na Višji strokovni šoli opredeljuje Pravilnik o diplomiranju Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto.

Pravilnik o diplomiranju - čistopis 2019.pdf