Datumi zagovorov v študijskem letu 2019/20

...
Predvideni datumi za zagovore diplomskih nalog:

Datum zagovora
Datum za oddajo diplomske naloge
 v sredo, 11. septembra 2019
 do 28. avgusta 2019
 v sredo, 16. oktobra 2019
 do 2. oktobra 2019
 v sredo, 13. novembra 2019
 do 28. oktobra 2019
 v sredo, 11. decembra 2019
 do 27. novembra 2019
 v sredo,22. januarja 2020
 do 8. januarja 2020
 v sredo,19. februarja 2020
 do 5. februarja 2020
 v sredo, 25. marca 2020
 do 11. marca 2020
 v sredo, 22. aprila 2020
 do 8. april 2020
 v sredo, 27. maja 2020
 do 13. maja 2020
 v sredo, 1. julija 2020
 do 17. junija 2020
 v sredo,16. septembra 2020
 do 2. septembra 2020