Fizika

Fizika je temelj vseh naravoslovnih ved, ki preučuje naravo in svet okoli nas. Osnova fizike je opazovanje snovi in njenega gibanja v prostoru in času (okolici) ter iskanje vzročno–posledičnih povezav opazovanih pojavov s pomočjo nadzorovanih eksperimentov. Področja s katerimi se ukvarja fizika segajo na vse ravni vsakodnevnega življenja od mehanike, kinematike, statike, elektrike in magnetizma pa do kozmologije ter jedrskih reakcij in teorije osnovnih delcev.

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE

 Srednješolski dijaki lahko sodelujejo na tekmovanju iz znanja FIZIKE v treh tekmovalnih skupinah, kjer so ločeni po zahtevanih znanjih.

V prvi tekmovani skupini se od tekmovalcev pričakuje znanje o gibanju teles (enakomerno, pospešeno), medsebojnem delovanju teles, ki ga opišemo s silami ter navori, ter opisa sistema opazovanih teles s pojmi gibalna količina, delo, moč in energija.

V drugi tekmovalni skupini se od tekmovalcev poleg znanj iz prve skupine pričakuje še znanje iz toplote (notranja energija, prevajanje, raztezanje), električnega toka in električnega polja ter magnetnega polja vključno z gibanjem nabitih delcev v magnetnem ter električnem polju.

V tretji tekmovalni skupini se od tekmovalcev pričakuje znanje celotnega kataloga znanj gimnazijske fizike (nihanje, valovanje, optika, delci in valovanje) razširjenega z nekaj poglavji (vrtilna količina, vztrajnostni moment, adiabatna sprememba idealnega plina, električne naprave in instrumenti).

Najuspešnejšim tekmovalcem se podelijo srebrna ali zlata Stefanova priznanja.

 

Več o vsebini: http://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiSS/VsebinskiProgram.aspx

 

ČMRLJ

Čmrlj je šolsko tekmovanje iz znanja osnovnošolske fizike. Na tekmovanje se smejo prijaviti srednješolski dijaki, ki imajo fiziko v učnem programu prvo leto. Za reševanje tekmovalne pole imajo dijaki na voljo 60 minut. Tekmovalne pole so sestavljene iz 20 vprašanj izbirnega tipa, vsako od vprašanj pa ima ponujenih pet možnih odgovorov od katerih je eden odgovor pravilen. Tekmovalec lahko izbere največ en odgovor pri vsakem od vprašanj. Vsak pravilno izbran odgovor se točkuje s štirimi točkami, za nepravilen odgovor se tekmovalcu odvzame eno točko, če tekmovalec odgovora ne izbere, se vprašanje točkuje z nič točkami. Najuspešnejšim tekmovalcem se podelijo Bronasta Stefanova priznanja.

Več na: http://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiSSC/OpisTekmovanj.aspx