Zaposlitvene možnosti

Glede na specializacijo in kompetence, ki jih dijak pridobi po končanem izobraževanju, je možnosti za zaposlitev več. 
Dolenjska regija ima močno razvito industrijo, zato so profili vzdrževalcev strojev in opreme zelo iskani. Ker je v proizvodnji vse več elementov robotike in avtomatizacije, so tudi tu potrebni ljudje, ki znajo upravljati, nadzirati, vzdrževati in nadgrajevati strojno in programsko opremo.
Računalnikar:
 • sodeluje pri vzdrževanju, servisiranju in svetovanju ter pri prodaji strojne in programske opreme
 • skrbi za stalno izpopolnjevanje znanja
 • sodeluje pri uvajanju računalništva in informacijskih tehnologij.

Tehnik računalništva:
 • načrtuje in izdeluje programsko opremo
 • obdeluje podatke, izdela multimedijske predstavitve
 • svetuje pri prodaji
 • vzdržuje računalniške sisteme
 • razvija nove tehnologije
 • sodeluje pri razvoju, proizvodnji in vzdrževanju računalniških naprav
 • sodeluje pri razvoju in vzdrževanju programov, baz podatkov in spletnih strani
 • dela na področju računalniškega vodenja procesov 
 • skrbi za zagotavljanje standardov kvalitete
 • sodeluje pri vzpostavitvi informacijskih sistemov in uvajanju novih računalniških tehnologij.