Strokovni predmeti

Tehniška gimnazija vsakemu posamezniku zagotavlja optimalni razvoj njegovih sposobnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti in njegove specifične nadarjenosti. Velik doprinos k temu imajo poleg splošnih predmetov tudi strokovni predmeti, katerih cilji so:  

 • razvijati ustvarjalno in kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov, analitičnega oziroma sintetičnega in sistemskega razmišljanja, sistematičnosti, presoje, inovativnosti,
 • razvijati tehniško mišljenje,
 • naučiti se uporabljati različne vire informacij,
 • razumeti kompleksne vzajemne povezave med razvojem naravoslovja, tehnike in družbe,
 • razvijati veselje in interes za področje tehnike,
 • razvijati sposobnosti, ki so pomembne za študij tehnike in
 • s pridobljenimi znanji omogočiti uspešen univerzitetni študij tehniških usmeritev.

Na naši tehniški gimnaziji dijaki izbirajo med tremi  izbirnimi strokovnimi maturitetnimi predmeti:

 • mehanika,
 • elektrotehnika ali
 • računalništvo.

Ti predmeti so na urniku od drugega do četrtega letnika. Vsakega od predmetov podpirajo laboratorijske vaje, pri katerih dijaki praktično preizkušajo teoretična spoznanja.

V tretjem letniku dijaki izberejo še enega izmed izbirnih strokovnih predmetov

 • gradbeništvo ali strojništvo,
 • elektronika,
 • računalniški sistemi in omrežja.
Dijaki pridobijo pri strokovnih predmetih, ki temeljijo na matematiki in fiziki, odlično predznanje za študij naravoslovja in tehnike, pa tudi drugih študijev (na primer medicine).

Nekaj utrinkov
ele mat 017  ele mat 018  IMG 9861  IMG 9881  IMG 9889