Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Formativno spremljanje

NAZIV PROJEKTA
FORMATIVNO SPREMLJANJE V PODPORO VSAKEMU DIJAKU IN RAZVOJU VKLJUČUJOČE ŠOLE


Namen
Razvijati šolsko prakso, usklajeno z individualnimi potrebami, zmožnostmi … dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju, s katerim razvijamo spodbudno učno okolje in zagotavljamo optimalen razvoj, učno uspešnost vsakega dijaka in s tem prispevati tudi k zmanjševanju zgodnjega opuščanja šolanja (zmanjševanje šolskega osipa)


Cilji: 
  • Pri dijakih razvijati ustvarjalnost, odgovornost in samoregulativnost.
  • Vključiti dijake v  sooblikovanje učnega procesa, videti in slišati vsakega dijaka ter s tem izboljšati njihovo motivacijo (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole.
  • Dijakom zagotoviti aktivno vlogo pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja.
  • Z zavzemanjem za večsmerne, tudi vrstniške povratne informacije, izboljšati odnose med učiteljem in dijaki, med dijaki ter med učitelji. 
  • Spodbujati medvrstniško sodelovanje (sodelovalno učenje, medsebojna pomoč in podajanje povratnih).  
  • Ustvariti učno okolje, v katerem se bodo dijaki počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale. 
  • Podpreti učitelja pri razvoju vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja.
  • Zagotoviti miselno spodbudno, psihološko varno in sproščeno ter vključujoče učno okolje.
  • Širiti spoznanja med udeležence v kolektivih.
  • Raziskovati, načrtovati, spremljati in evalvirati učno prakso. 


TRAJANJE PROJEKTA  September 2018 – september 2020

PROJEKT NA SEŠTG
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija je v projektu, ki ga izvajata ZRSŠ in CPI, izbrana kot razvojna šola. 

Projektni tim na SEŠTG
ravnatelj: Boris Plut
vodja PT: Vesna Parkelj
svetovalni delavec: Sebastijan Einsiedler
člani: Renato Mahnič, Darja Marjanović, Aleš Tomič, Tina Zrilič, Barbara Grabnar Kregulj, Uroš Nosan, Uroš Redek.