ŠMK

Člani šolske maturitetne komisije za splošno maturo v šolskem letu 2018/ 2019 so:

Predsednik:Boris Plut
 Namestnica:Vesna Parkelj
 Tajnica:Darja Marjanović
 Člani: Gordana Stepanovska
 Janja Blaško
 Mateja Simončič Tomič
 Matej Rožič
 Valentina Mavrič Klenovšek 
 Goran Pešić
 Drago Crnić 
 Bojan Lutman 
 Albert Zorko 
 Smiljana Valantič 
 Vesna Čurk 
 Sebastijan Einsiedler
 zunanji član