ŠMK

Člani šolske maturitetne komisije za splošno maturo v šolskem letu 2018/ 2019 so:

Predsednik:Boris Plut
 Namestnica:Vesna Parkelj
 Tajnica:Darja Marjanović
 Člani: Magdalena Udovč
 Simona Pustavrh
 Marjana Pogačnik
 Matej Rožič
 Valentina Mavrič Klenovšek 
 Goran Pešić
 Drago Crnić 
 Uroš Avsec
 Albert Zorko 
 Smiljana Valantič 
 Vesna Čurk 
 Eva Šilc
 zunanji član