Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Splošna matura

Splošna matura je državni izpit, s katerim dijaki zaključijo gimnazijski izobraževalni program in je pogoj za vpis na katerikoli študijski program, če vpis ni omejen. Vsi kandidati splošno maturo opravljajo pod enakimi pogoji (hkrati, po enakih postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih). Z opravljeno splošno maturo kandidati dokazujejo, da so dosegli standarde znanja, ki so določeni s cilji gimnazijskega programa.

Splošna matura obsega pet predmetov- 3 obvezne in dva izbirna. 
Dijak je opravil splošno maturo, če je pri vseh predmetih ocenjen s pozitivno oceno. Če je bil pri najmanj treh predmetih ocenjen pozitivno, ima dijak pravico še dve leti po prvem opravljanju splošne mature v celoti opravljati popravne izpite iz negativno ocenjenih predmetov. Prav tako ima dijak še dve leti pravico enkrat izboljševati oceno, če z doseženo ni zadovoljen- upošteva se boljša ocena.