Projektno delo

V zavihku so zbrana različna projektna dela dijakov in njihovih mentorjev, ki so nastala znotraj posameznih predmetnih področjih ali pa kot posledica medpredmetnega povezovanja.