Zaključek izobraževanja

Dijaki tehniške gimnazije zaključijo izobraževanje s splošno maturo, ki  je državni izpit in ga opravljajo dijaki vseh gimnazij v Sloveniji pod enakimi pogoji, hkrati, po enakih postopkih in pravilih. Splošna matura je splošni in zadostni pogoj za vpis na univerzo, če vpis ni omejen.
   
Na vseh gimnazijah opravljajo dijaki izpite splošne mature iz treh obveznih predmetov in dveh izbirnih predmetov. VEČ o predmetih tehniške gimnazije na splošni maturi.

Rezultate splošne mature vsako leto objavi Državni izpitni center meseca julija. Za dijake, ki uspešno opravijo maturo, na šoli pripravimo svečano podelitev maturitetni spričeval.

S podelitve maturitetnih spričeval

   matura2012  matura2012 matura2012 c