Koledar splošne mature

Koledar splošne mature 2018/2019:

Koledar internih delov za dijake SSI in PTI programov:

Najpomembnejši datumi na splošni maturi 2018/ 2019 so:

Spomladanski izpitni rok 2019

6. november 2018 (To) Rok za oddajo prijave za seminarsko nalogo
15. november 2018 (Če)  Rok za oddajo predprijave

30. marec 2019 (So)               Zadnji rok za prijavo

16. april 2019 (To)                  Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

29. april 2019 (Po)                 Rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)

14. maj 2019 (To)                     Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

19. maj 2019 (Ne)                  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

25. maj 2019 (So)                   Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo  

Pisni izpiti

07. maj 2019 (To)                   Slovenščina I. del (Izpitna pola 1 – esej)            

29. maj 2019 (Sr)                   Slovenščina II. del (Izpitna pola 2)          

30. maj 2019 (Če)                   Psihologija in sociologija

31. maj 2019 (Pe)                  Biologija     

01. junij 2019 (So)                 Angleščina     

04. junij 2019 (To)                  Mehanika, elektrotehnika, računalništvo

06. junij 2019 (Če)                  Nemščina, francoščina**

07. junij 2019 (Pe)                 Zgodovina          

8. junij 2019 (So)                  Matematika

10. junij 2019 (Po)       Kemija

14. junij 2019 (Pe)                 Fizika

**Op: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 15. aprila 2019 na šoli.

Ustni izpiti*                           Od 13. do vključno 22. 06. 2019

*Op: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature šola lahko le izjemoma organizira ustne izpite 01. junija in 08. junija 2019.

11. julij 2019 (Če)                  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

12. julij 2019 (Pe) Rok za prijavo na jesenski izpitni rok

14. julij 2019 (Ne)                   Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 17. 07. do 26. 07. 2019    Vpogledi v izpitno dokumentacijo                           

Jesenski izpitni rok 2019

12. julij 2019 (Pe)                  Zadnji rok za prijavo

14. avgust 2019 (Sr)              Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

16. avgust 2019 (Pe)         Šola v skladu s pravili pripravi in objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita

20. avgust 2019 (To)              Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

Pisni izpiti     

24. avgust 2019 (So)              Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina)

26. avgust 2019 (Po)              Matematika

27. avgust 2019 (To)              Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2019 (Sr)              Tuji jeziki in izbirni predmeti*                      

29. avgust 2019 (Če)              Tuji jeziki in izbirni predmeti*

30. avgust 2019 (Pe)                   Tuji jeziki in izbirni predmeti*

31. avgust 2019 (So)                   Tuji jeziki in izbirni predmeti*

*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Ustni izpiti                             Od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2019

04. september 2019 (Sr)         Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

17. september 2019 (To)       Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

20. september 2019 (Pe)        Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 23. 09. do 30. 09. 2019    Vpogledi v izpitno dokumentacijo