Koledar splošne mature

Koledar splošne mature 2017/2018:

Koledar internih delov za dijake SSI in PTI programov:

Najpomembnejši datumi na splošni maturi 2017/ 2018 so:

Spomladanski izpitni rok 2018

15. november 2017 (Sr)         Rok za oddajo predprijave

30. marec 2018 (Pe)               Zadnji rok za prijavo

17. april 2018 (To)                  Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

29. april 2018 (Ne)                 Rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)

15. maj 2018 (To)                     Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

19. maj 2018 (So)                  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

25. maj 2018 (Pe)                   Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo  

Pisni izpiti

04. maj 2018 (Pe)                   Slovenščina I. del (Izpitna pola 1 – esej)            

29. maj 2018 (To)                   Slovenščina II. del (Izpitna pola 2)          

30. maj 2018 (Sr)                   Psihologija in sociologija

31. maj 2018 (Če)                  Biologija     

02. junij 2018 (So)                 Angleščina     

04. junij 2018 (Po)                  Mehanika, elektrotehnika, računalništvo

06. junij 2018 (Sr)                  Nemščina, francoščina**

07. junij 2018 (Če)                 Zgodovina          

8. junij 2018 (Po)                  Fizika

9. junij 2018 (So)       Matematika

14. junij 2018 (Če)                 Kemija

**Op: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 11. aprila 2018 na šoli.

Ustni izpiti*                           Od 13. do vključno 22. 06. 2018

*Op: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature šola lahko le izjemoma organizira ustne izpite 02. junija in 09. junija 2018.

11. julij 2018 (Sr)                  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

12. junija (Če) Rok za prijavo na jesenski izpitni rok

14. julij 2018 (So)                   Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 16. 07. do 26. 07. 2018    Vpogledi v izpitno dokumentacijo                           

Jesenski izpitni rok 2018

12. julij 2018 (Če)                  Zadnji rok za prijavo

14. avgust 2018 (To)              Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

20. avgust 2018 (Po)              Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

Pisni izpiti     

24. avgust 2018 (Pe)              Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina)

25. avgust 2018 (So)              Tuji jeziki in izbirni predmeti*

27. avgust 2018 (Po)              Matematika

28. avgust 2018 (To)              Tuji jeziki in izbirni predmeti*                      

29. avgust 2018 (Sr)              Tuji jeziki in izbirni predmeti*

30. avgust 2018 (Če)                   Tuji jeziki in izbirni predmeti*

*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.  

Praktični del izpita               Šola v skladu s pravili pripravi in objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita

05. september 2018 (Sr)         Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

Ustni izpiti                             Od 24. avgusta do vključno 05. septembra 2018

17. september 2018 (Po)       Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

20. september 2018 (Če)        Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 21. 09. do 27. 09. 2018    Vpogledi v izpitno dokumentacijo